Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Igor Bečić

Igor Bečić

Srpska napredna stranka

Govori

Zahvaljujem gospodine Nikoliću.

Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović.

Izvolite gospodine Jovanoviću.
Zahvaljujem se, gospodine Jovanoviću.

Vaša poslanička grupa nema više vremena za raspravu, tako da mi je žao što gospodin Đorđe Čabarkapa neće imati vreme za diskusiju.

Reč ima narodni poslanik Borislav Stefanović. Izvolite.
Vreme. Zahvaljujem se.

Nažalost, to je vrlo hrabro gospodine Stefanoviću da vređate čoveka koji ne može da odgovori. Ali, to je sve ono što vi znate i nismo ni očekivali drugačije.

(Borislav Stefanović, s mesta: Po Poslovniku.)

Po Poslovniku? Izvolite.
Zahvaljujem se, gospodine Stefanoviću. Samo sam rekao da je to vrlo hrabro, da vi sada kao narodni poslanik vređate kandidata za ministra odbrane, iako ste svesni da on ne može da odgovori na vaše insinuacije, vređanja i ono što ste rekli, a što nije u skladu sa moralnim, da bi vi kao narodni poslanik trebali da govorite istinu. Ali, kao što sam rekao, to je vaš manir da vrlo hrabro to radite kada ne može biti odgovoreno.

Izvolite gospodine Babiću. Izvinjavam se, pre toga reč ima potpredsednik Vlade, gospodin Ivica Dačić.
Jovana. Izvinjavam se.
Gospodine Đurišiću, nemojte biti nervozni, sačekajte da završi izlaganje gospodin Dačić, imaćete pravo na repliku.
Molim vas, gospodine Stefanoviću, nemojte biti nervozni, sačekajte, imaćete priliku da odgovorite.
Zahvaljujem se gospodine Dačiću.

Imate pravo gospodine Đurišiću, ali moraćete malo da sačekate, vidim da ste nervozni, ali morate pokušati da se suzdržite i da sačekate.

Reč ima narodni poslanik Zoran Babić, šef poslaničke grupe SNS, replika na izlaganje gospodina Borka Stefanovića.
Zahvaljujem se gospodine Babiću.

Reč ima gospodin Borislav Stefanović. Replika na izlaganje gospodina Dačića.

Izvolite, gospodine Stefanoviću.
Zahvaljujem gospodine Stefanoviću.

Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Replika dva minuta.
Vreme. Zahvaljujem.

(Marko Đurišić, s mesta: Ja ne mogu kao gospodin Babić dva minuta i 25 sekundi da dobijem?)

(Zoran Babić, s mesta: Kad porasteš.)

(Marko Đurišić, s mesta: Toliko da mi poraste glava ne može.)

Ja sam dužan kao i gospodina Babića da upozorim na dva minuta da je isteklo vreme.

(Marko Đurišić, s mesta: Mene isključiš, njega ne smeš. Ne smeš, kukavice.)

Vidim da ste mnogo nervozni gospodine. Nije problem da se tako izražavate, nije problem ni da pretite, navikli smo, ništa novo nećemo…

(Marko Đurišić, s mesta: Kukavice jedna.)

Vidite, to ne govori o onome kome je rečno nego onome koji to govori.

(Marko Đurišić, s mesta: Govori, vrlo govori.)

Onome koji to govori, a ja sa vama uvek i na svakom mestu, gospodine Đurišiću mogu da razmenim argumenta, ali vas ne vređam i ne dobacujem i na takav način ne pokušavam da pretim i da budem hrabar ovde u velikoj sali Narodne skupštine. Zahvaljujem se.

Reč ima potpredsednik Vlade, Ivica Dačić. Izvolite.
Zahvaljujem.

Sigurno je da je to jedan težak gubitak za Republiku Srbiju. Ja bih molio sve narodne poslanike da poštujemo žrtve.

Reč ima narodni poslanik Zoran Babić.
Vreme.

Zahvaljujem.

Gospođo Čomić, morate sačekati da iscrpimo replike.

Reč ima narodni poslanik Grozdana Banac.