Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Igor Bečić

Igor Bečić

Srpska napredna stranka

Govori

Član 104.

Gospodine predsedavajući, vi ste dozvolili da neko ko je poznat po tome da dolazi do finansija tako što obilazi crkve i ikone, koji se iživljava na bespomoćnim ženama u RIK, neko ko ima jedinu ideologiju – mrzimo Vučića i vlast na ulici, opravdava političke miševe, da ne upotrebim neku drugu kvalifikaciju u ovom visokom domu, gospodina Željka Veselinovića, koji želi da uvede u Srbiju silovanje, koji govori da premijerko želim da te taj isti Mitrović zatvori u „Zadrugu“ u četiri zida bez ključa sa jednim obdarenim Afroamerikancem tek puštenim iz zatvora i da taj šou narod gleda jedno par meseci, pa da vidimo da li bi posle toga branila najgori ovozemaljski ološ. Premijerku čija Vlada sprovodi reforme u Srbiji koje donose bolji život penzionerima i građanima Srbije, a ti kriminalci i žuti lopovi, tako su ih prozvali građani Srbije. Zahvaljujem.
Zahvaljujem se gospodine predsedavajući.

Mi danas vodimo diskusiju o zakonskom rešenju koje spasava ljudske živote i vi možete da dobijete samo podršku u Narodnoj skupštini, ali ako možete da mi prokomentarišete gospodine ministre, kako je to moguće da vi dok gradite i ulažete u poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga za vreme vlasti DS, nestane cela jedna bolnica?

Ovde vidimo, Opšta bolnica Vrbas 2012. godina, imamo tu tri zgrade na plakatu, predizbornom plakatu DS. Imamo sredstva koja su takođe data iz Fonda za kapitalna ulaganja, ali mi i dalje imamo samo jednu zgradu i jednu livadu u kojoj se samo jedna rupa koju je tadašnji pokrajinski premijer iskopao za kamen temeljac i od ove bolnice 2012. godine nema ništa.

Tako da, ovo je samo još jedan dokaz da za vreme pljačke gospodina Bojana Pajtića i Fonda za kapitalna ulaganja nije nestajala samo oprema i skupo kupovana oprema za bolnice po Srbiji, nego nestajale su i ceo jedan kompleks zgrada. Zahvaljujem se.
Poštovani predsedavajući, poštovani članovi Vlade, podneo sam amandman na član 1. koji glasi – ovim zakonom podstiče se sveobuhvatni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na unapređenje zdravstvenog sistema.

Veoma važno zakonsko rešenje koje u sklopu reforme zdravstva i podizanja kvaliteta zdravstvenih ustanova u koji se ulažu značajna sredstva od strane Vlade i resornog ministarstva, kao i od strane lokalnih samouprava… Možemo biti sigurni da resorno ministarstvo čini sve da podigne kvalitet zdravstvene usluge i da nabavkom savremene opreme uz ova zakonska rešenja možemo da spašavamo ljudske živote, što je u ovom trenutku najvažnije.

Mi za razliku od opozicije podižemo kvalitet života građana, a oni se, pored svega onog lošeg što su činili u prošlosti i dok su bili na vlasti i u tim godinama potpuno devastirali Srbiju, danas pridružuju napadima na predsednika i Vladu. Kada u jednom danu imamo Tačija koji kaže da je jučerašnji sastanak bio najkraći u poslednjih šest godina, ali nije bilo lako razgovarati sa predsednikom Vučićem, koji smatra da je Kosovo i dalje deo Srbije, da je Kosovo ili Kačanik srce Srbije, mi opet ovde u Narodnoj skupštini imamo opoziciju koja govori u korist ovakvih izjava, koja govori u korist ljudi koji žele Srbiju na kolenima, pa gospodin Obradović kaže da je očigledno da se predsednik Vučić, kako bi sačuvao vlast, obavezao da potpiše pravno obavezujući Sporazum sa Prištinom, pa imamo Đorđa Vukadinovića koji je rekao da Skupština nema informacije o razgovorima koje Vučić vodi u Briselu, pa gospođa Tatjana Macura da predsednik Srbije treba da podnese izveštaj o čemu se pregovara. Svi u glas podršku predsedniku samozvanog Kosova, koji s druge strane jasno kaže da predsednik Vučić ima jasan stav koji je i stav građana Srbije. Zahvaljujem se.
Hteo sam samo da ponovim ono što sam rekao i smatram da je važno ono što sam govorio. Citiram izjavu koja je rečena – jučerašnji sastanak je bio najkraći u poslednjih šest godina, ali nije bilo lako razgovarati sa predsednikom Vučićem koji smatra da je Kosovo i dalje deo Srbije, da je Kosovo ili Kačanik srce Srbije. Zahvaljujem se.
Poštovani predsedavajući, za sprovođenje ovog zakonskog rešenja potrebna su određena budžetska sredstva iz lokalnog, pokrajinskog, republičkog budžeta. I, posle konsolidacije budžeta na sva tri nivoa vlasti, konačno možemo da odvojimo i izdvojimo sredstva i za ratne memorijale. Ali, zbog sramnih pokušaja bivšeg režima i pojedinih opozicionih lidera, Đilasa, Jeremića i ostalih, koji ne biraju sredstva da sačuvaju svoje milione koje su skupili kroz privatizaciju i zloupotrebu budžetskih sredstava, kroz devastiranje Srbije i pranje svetskog prljavog novca, kroz svoje nevladine organizacije i institute.

Želja da izazovu nestabilnost u Srbiji, kroz razne neuspele proteste, širenja lažnih vesti i iskonstruisane otmice novinara zbog kojih MUP mora da izdvoji ogromne resurse, kadrovske i materijalne i značajna budžetska sredstva za istražne radnje.

Jasno je da svi napadi u ovom trenutku na predsednika Vučića i njegovu porodicu u pravcu da oslabe njegove pokušaje da u nastavku pregovora Beograda i Prištine ostvari ogromni doprinos za Srbiju i njene građane. Ti lideri konačno moraju da shvate da su ih i građani prozreli da treba da dozvole da se ova sredstva u budućnosti usmeravaju u brigu o deci i ovakva zakonska rešenja. Zahvaljujem.
Gospodine predsedavajući, pozivam se na član 108. Mislim da ste trebali da date još jednu opomenu.

Koristio je priliku govornik zato što na sednici glavnog odbora ili izvršnog odbora DS ne može da se skupi kvorum i da on bude zamenjen kao predsednik izvršnog odbora i onda ovde sada pokušava da članovima SNS deli lekcije. Oni koji su nekada pljačkali i uništavali privredu i ekonomiju Srbije, oni koji su uništavali svoje opštine, kojima danas smeta što predsednik Republike i republička Vlada brinu o građanima Srbije i bore se za svako novo radno mesto i za sećanje na srpske žrtve. Zahvaljujem se.
Poštovani predsedavajući, hteo sam da ukažem na član 103.

Vi ste trebali da ukažete na to da bivši režim nije devastirao Srbiju, opljačkao od lokalnog, pokrajinskog do republičkog budžeta, da Đilas i Jeremić nisu obezbedili toliku imovnu koju imaju danas, da država nije bila u sprezi sa mafijom i sa tajkunima, mi bi imali mnogo više novca za brigu o deci, za ratne memorijale i za naša spomen obeležja. Hvala.
Poštovani predsedavajući, sve ove diskusije mojih kolega svakako su pokazale da sve ovo ima veze sa ovim zakonskim rešenjem, i kada su u pitanju javna preduzeća, korupcija, poljoprivreda, briga o deci, vojska i policija, prosveta i sve oblasti su dale svoj doprinos kada su u pitanju ratni memorijali.

Da bivši režim nije devastirao Srbiju, mnogo bi ranije mogli da izdvojimo budžetska sredstva za ova zakonska rešenja, svi oni koji su nekada pljačkali i uništavali privredu i ekonomiju Srbije, kojima danas smeta što predsednik Republike i Vlada brinu o građanima Srbije i bore se za svako novo radno mesto i za sećanje na srpske žrtve.

Napadi na predsednika i njegovu porodicu se predstavljaju kao pokušaj da se ne nastavi dijalog Beograda i Prištine i da Srbija kapitulira i da se skrene sa kursa kojima ide pod vođstvom predsednika Vučića, a to su politička stabilnost, privredni oporavak i modernizacija Srbije.

Hteo sam da ukažem na nepotrebno angažovanje resursa policije, koje je proisteklo u potezima pojedinih opozicionih lidera koji pokušavaju da dovedu do nestabilnosti u Srbiji - navodne otmice novinara, serije lažnih vesti i brutalni napadi na predsednikovu porodicu.

Jer, imamo u kada je u pitanju, recimo, samo jedan ovaj slučaj, navodne otmice novinara, da je preko 30 sati intenzivne potrage u kojoj su učestvovale brojne policijske službe, BIA, celokupni aparat bezbednosnog sektora i gde je potrošeno, odnosno ta operacija je koštala skoro preko 400 hiljada evra. Kada računamo sve resurs koji su angažovani, pa i u ovim navodnim pokušajima blokade oko goriva, ovih lažnih vesti oko trovanja vodom u Beogradu, sve su to resursi koji se koriste u policiji koja mora da procesuira te slučajeve i sve je to novac koji bi mogao da ide u ovakve zakonske projekte, kao što je ovo danas na dnevnom redu, a i da dajemo za sve ono što je najpotrebnije, a i za brigu o deci. Zahvaljujem se.
Poštovani predsedavajući, ja sam podneo amandman da u članu 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim se vrše izmene u članu 2. Zakona o lokalnoj samoupravi, dodaje se novi stav koji glasi – saradnjom lokalne samouprave sa državnom upravom obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na unapređenje uslova vojske i policije.

Ali, ja ne mogu da govorim potpuno o ovom amandmanu kada na sceni imamo plasiranje negativnih vesti i napade na Srbiju, imamo i ove pokušaje blokada, koje su izazvali pojedini predstavnici čelnika opozicije, koji su posle i prevarili ljude koji su bili na tim blokadama, jer su obećavali da će im podneti sve troškove koje su imali i platiti sve kazne.

Takođe, imali smo ovih dana i pokušaj plašenja Beograđana sa pitkom vodom, imali smo i pokušaj medijskog linča sa ovom aferom nestalog novinara, i sve to u cilju i nastavku ogromnih pritisaka spolja i unutra, da ne dođe do kompromisa u razgovorima sa Prištinom i u nastavku dijaloga koji treba da počne sledeće nedelje ponovo, iz želje da se oslabi pregovaračka pozicija predsednika Vučića, koji ne želi da prihvati ništa što bi išlo na štetu Srbije i njenih građana.

Jednostavno, sve ovo što radi i Vuk Jeremić po nalogu nekih zapadnih centara moći, gde je dobio ogroman novac koji je od kriminalaca iz pojedinih vlada i predstavnika vlada koji su nekad bili na čelnim pozicijama, taj novac kroz svoju nevladinu organizaciju je koristio za upravo ovakve vrste medijskih napada na Srbiju. Sve ono što nije govorio i onim trenucima kada je došlo do jednostranog proglašenja nezavisnosti KiM 2008. godine, on sad to stavlja na teret ovoj Vladi, predsedniku Republike, a sve u cilju oslabljenja njegove pregovaračke pozicije, pritiska na Srbiju.

Sve ovo što opozicija čini danas u ovoj raspravi, gde vidimo pojedine predstavnike lokalnih samouprava koji su urušavali svoje lokalne samouprave, koji su trošili novac svojih građana, sada imaju obraza da izađu pred predstavnike SNS i u ovoj sali govori o onim rezultatima koji sada pokazuju da Srbija konačno može da obezbeđuje ono što je potrebno za poboljšanje kvaliteta naših građana. Tako da imamo i jednog predstavnika, u stvari dojučerašnjeg predsednika izvršnog odbora DS, koji kao predsednik izvršnog odbora je pljačkao po Srbiji, a sada stavlja na teret predsedniku izvršnog odbora SNS koji transparentno, javno, izađe na medije, gde kaže da SNS kontroliše svoje funkcionere, smenjuje svoje funkcionere koji ne rade dobro i time može da daju garanciju da predstavnici SNS rade u korist građana Srbije. Zahvaljujem.
Poštovani predsedavajući, ja sam pogrešno protumačen jer ja ću i sada da bi građani razumeli pročitati svoj amandman, pošto gospođa je pominjala brisanje nekih članova i sve to ne stoji u mom amandmanu. Ja sam rekao da saradnjom lokalne samouprave sa državnom upravom obezbeđuje se sveobuhvatni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na unapređenje uslova Vojske i policije.

Upravo sam govorio o tome, o našem bezbednosnom sektoru. Ja kao predsednik Odbora za kontrolu službi bezbednosti dobro znam koliki su sada pritisci na Srbiju, koliko pokušavaju pojedini centri moći kroz novac koji plasiraju pojedincima iz opozicije da izazovu ovde čak i u ovoj sali određene pritiske na i Narodnu skupštinu i na našu Vladu.

I ova sada poslednja afera sa medijskim linčom koji smo doživljavali u poslednja dva dana od pojedinih sredstava informisanja, od pojedinih i stranih sredstava informisanja kada je u pitanju ovaj događaj sa nestalim novinarem, bio je potpuno u pravcu da se urušava Republika Srbija i da se negativno piše o Republici Srbiji i da se oslabi naša pregovaračka pozicija i da se izvrši pritisak na predsednika Vučića. Zahvaljujem.
Gospođo predsedavajuća, vi ste dozvolili ovde da poslanici koji zastupaju interese samo ljudi koji su opljačkali građane Srbije, kao što je Vuk Jeremić koji je, istina je, više novca oprao preko svojih međunarodnih organizacija, ali takođe i dok je bio ministar spoljnih poslova, znao je da ošteti budžet Republike Srbije.

Takođe, i gospodin iz DS koji, ne samo prijavljujući 24 miliona evra, nego je radio i druge stvari koje je radio na štetu građana Srbije.

Moj kolega Martinović je samo pogrešio, nije jedan od govornika uništio samo svoju lokalnu samoupravu, nego je uspeo čak i da uništi Demokratsku stranku i da je svede da ni u Beogradu ne pređu cenzus, kao predsednik izvršnog odbora, da jednostavno učini da stranka koja je imala vlast u Republici i uništavala u svim segmentima javnog života, doveo je do toga da ne pređe cenzus ni u Beogradu, a i da bude uništena i potpuno ispod cenzusa i nikada ne bude u mogućnosti da vrši javne funkcije. Zahvaljujem.
Poštovani predsedavajući, ja sam već ranije rekao da neću reagovati na mržnju koja dolazi iz ove poslaničke grupe, ali bih rekao da je prethodni govornik imao kapacitet da proverava informacije, koje dobija od saradnika, punih mržnje prema pojedincima iz SNS.

Ja bih ga zamolio da to ubuduće ne čini, jer ovako izgleda veoma loše da se pominju ljudi koji ne mogu da se brane, koji nisu prisutni, da u svom stilu izriče stvari koje su lako su proverljive, kao u ovom slučaju da ja nikad nisam imao bilo kakav udes u Mađarskoj. To su stvari koje se lako provere.

Na kraju bih samo zamolio još jednom da se ne oslanja na saradnike koji su puni mržnje, nego provera informacije koje od njih dobija, jer ovaj stil, na ovakav način vređa porodice, vređa ljude. Mislim da je to ipak loše i ne priliči prethodnom govorniku, jer ga takvog ne pamtimo. Zahvaljujem se.
Poštovani predsedavajući, ovde vidimo da nekome smeta reformski kurs Vlade, stabilna monetarna politika, stabilan kurs, naša platna kartica, smeta im što Vlada u svakom segmentu javnog života poboljšava kvalitet života naših građana, smetaju im i napori predsednika Republike koji svakodnevno, otvarajući radna mesta, stvarajući klimu za investicije u Srbiji, čineći na međunarodnom planu poboljšanje i ugled Srbije. Sve to im smeta, a onda čak ponekad vidim ih u vozilima stranih ambasada, dođu pred Narodnu skupštinu, uđu u salu, izdeklamuju ono što su dobili, kažu da bi trebalo da forsiramo strane platne kartice, da ne forsiramo domaću platnu karticu, da ona ne treba da postoji, ne treba u našoj zemlji da postoji ništa. Treba da se sprovode, kao nekad, samo nalozi stranih ambasada, nalozi nekih ambasadora koji misle da mogu da daju lekcije i da naš državni vrh čini ono što oni žele. Ta vremena su prošla.

Sada radimo u interesu građana Srbije. Sada svakodnevno to predsednik Republike pokazuje, bori se za Srbiju, bori se za naše građane i jednostavno to više ne može da prođe. Može samo na ovaj način da onima koji su propali, koji su uništeni, koji ne postoje više, kao što je DS, da pojedincima iz DS kažu – podržaćemo vas, dođite u Narodnu skupštinu, pročitajte ovo što smo vam napisali, zastupajte naše interese, ali jednostavno to građani više ne prepoznaju, ne glasaju za njih, podržavaju SNS, podržavaju predsednika Republike i potpuno sam siguran da ono što činimo u Srbiji građani znaju da činimo najbolje za Srbiju. Hvala.
Poštovani predsedavajući, podneo sam amandman gde se u članu 2. Predloga zakona dodaje stav 4. koji glasi da projektom se obezbeđuje sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na unapređenje uslova Vojske i policije.

Izgradnja stanova za bezbednosni sektor je jedna od važnih mera Vlade da reši ključni problem ljudima koji rade važan posao za našu državu i njene građane. Mislim na policiju, vojsku kao i pripadnike VBA zbog kojih se osećamo bezbedno, a koji teško mogu da sebi priušte rešavanje stambenog pitanja dugoročno i naš zadatak je da ih zbrinemo.

Vlada će raspisati javni poziv i odabrati najpovoljniju banku za kreditiranje stanova po subvencionisanim cenama za pripadnike bezbednosnog sektora.

Sada možemo da kažemo da su plate u Vojsci, policiji i BIA veće nego što su ikad bile, a svi znamo da je to nedovoljno i da za razliku iz vremena bivše vlasti isplaćuju se iz realnih izvora i Vlada, već sada radi na tome da se već ove ili sledeće godine u zavisnosti od finansijskih pokazatelja, koji su za sada dobri, omogući još jedno povećanje zarada u službama bezbednosti.

Samo za primer imamo BIA gde mi je zadovoljstvo da kažem da je u kontaktu, stalnom kontaktu kao predsednik Odbora za kontrolu službi bezbednosti sam sa pripadnicima Agencije i koji mogu sada da kažu po dolasku novog direktora na čelo Agencije, gospodina Gašića, imaju mnogo bolje uslove za rad, tehničku mnogo bolje opremljenost. Plate se bolje raspoređuju, jednostavno jedan trend koji može da nas uveri da svakog dana unutar bezbednosnog sektora možemo imati povećanje tih kapaciteta i sve na korist građana i Republike Srbije.

Mi sada možemo da vidimo prazne klupe opozicije i ne primećujemo ono, čak ni one povremene stručnjake koji se pojave samo na desetak minuta kada je gledanost Skupštine najveća i u svojoj unutar stranačkoj kampanji gde u svom izlaganju ponove nekoliko puta – ja sam bahat, silan i hrabar; i onda posle toga pobegnu brže bolje iz sale.

Mi sada možemo da samo damo podršku ovim zakonskim rešenjima, jer smo sigurni da u ovom sektoru bezbednosti i ono što sada se u vojsci radi a to je poboljšanje uslova pripadnika Vojske, povećanje i materijalno ulaganje u našu namensku industriju i kapacitete koji mogu da nam garantuju zaštitu države i građana Republike Srbije. Hvala.
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, uvažene kolege, ova Vlada ne deli pripadnike bezbednosnog sektora i svako od njih radi na potpuno istom poslu, bez obzira da li je u MUP, agencijama ili je pripadnik Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Svi zajedno čuvaju ovu zemlju i rade težak i odgovoran posao i zato njihove stambene potrebe moraju se rešavati zajednički.

Izgradnja stanova za bezbednosni sektora je jedna od važnijih mera Vlade, da reši ključni problem ljudima koji rade važan posao za našu državu i naše građane. Mislim na policiju, Vojsku i pripadnike VBA, čuvare zatvora, oni zbog kojih se osećamo bezbedno, a imaju nedovoljna primanja i teško mogu sebi da priušte rešavanje stambenog pitanja dugoročno. Naš zadatak je da ih zbrinemo.

Cilj Vlade je, ako se školuju policajci i vojnici, ulaže se sve više u njihovo obrazovanje, onda oni treba da ostanu u Vojsci i policiji. Stanovi po povoljnim uslovima su način na koji država pokušava da sačuva te ljude u čije je školovanje uložila mnogo energije, novca kako bi ih sprečila da odu iz Srbije. Takođe je namera da se popravi životni standard pripadnicima bezbednosnog sektora, da im plate rastu i da na ovaj način mogu da planiraju svoje porodice.

Važno je da jačamo sektor bezbednosti, službe bezbednosni. Vlada im je povećala plate 10%, dala bonus od 10.000 dinara i nastavlja sa tim trendom i ove godine. Želim da svi shvatimo koliko se teškim i opasnim poslom oni bave. Sada kada je u celom svetu pojačano ugrožavanje bezbednosti građana, važno je da jačamo sve kapacitete sektora bezbednosti i zato vam se zahvaljujem, gospodine ministre Stefanoviću, zato što veliku energiju ulažete u obnavljanje materijalno-tehničkih i operativnih resursa bezbednosnog sektora, kao sekretar Biroa za nacionalnu bezbednost.

Vlada ovim takođe želi da kaže – hvala službama bezbednosti, koje rade težak i opasan posao. Ovim jačaju snage bezbednosti, jača se BDP, ali i stanogradnja i građevinske kompanije.

Za građevinsku industriju ovo mnogo znači. Predviđeno je da se izgradi dva miliona kvadratnih metara i tu će domaće firme, manje i srednje, imati mnogo posla. Radiće se na proizvodnji cigala, crepova, stolarije, podova, vodovodnih cevi, elektromaterijala i svega što je potrebno za izgradnju jednog stambenog objekta.

Masa radnika će se zaposliti i to neće biti kratkotrajni poslovi, na mesec ili dva, nego dugoročni, na nekoliko godina.

Prošla su vremena u kojima se samo obećavalo, pljačkalo i uništavalo u Srbiji. Srbija konačno može da kaže da je povratila svoj međunarodni ugled. Za rast ekonomije i stabilno ekonomsko okruženje, politika Vlade je da jača svoju vojnu industriju i bori se protiv kriminala i korupcije.

I zašto to ne reći – da je motor svih reformi naš predsednik Aleksandar Vučić. Zahvaljujem.