Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Veroljub Arsić

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka

Govori

Zahvaljujem.
Da li želi reč izvestilac Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu narodni poslanik Petar Petrović? (Ne.)
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?
Reč ima narodni poslanik dr Janko Veselinović. Izvolite.
Gospodine Veselinoviću, kad budemo govorili o zakonu, onda o tome. Oduzeo sam vam reč privremeno.
Gospodine Veselinoviću, reč je o kandidatima za sudije. Ostavite predsednika kada budemo raspravljali, ako uspete da skupite dovoljno poslanika, o njegovom nepoverenju ovde u Skupštini. Pričajte o kandidatima. Molim vas. Zatražite ponovo reč.
Nisam pročitao nigde da je jedan jedini kandidat predsednik Republike Tomislav Nikolić.
Ja vas odlično razumem i znam šta hoćete da kažete, ali to nije tema dnevnog reda.
Kakve to veze ima sa kandidatom?
Ne bi bili kandidati da ne znaju.
Molim vas, nastavite po tački dnevnog reda, u skladu sa članom 106. Poslovnika Narodne skupštine.
Pravo na repliku ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe SNS Biljana Pantić Pilja. Izvolite.
Pravo na repliku, doktor Janko Veselinović. Izvolite.
Reč ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe SPS, Neđo Jovanović.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Petar Petrović. Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Biljana Pantić Pilja. Izvolite.
Zahvaljujem.
Da li još neko od predsednika, odnosno predstavnika poslaničkih grupa želi reč? (Ne.)
Prelazimo na redosled narodnih poslanika prema prijavama za reč.
Reč ima narodni poslanik Dragan Nikolić. Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
Imate negde oko 155 minuta. Hoće li vam to biti dovoljno?
Zahvaljujem.
Pravo na repliku dr Janko Veselinović. Izvolite.