Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Veroljub Arsić

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka

Govori

Zahvaljujem.

Reč ima ministar Snežana Bogosavljević Bošković. Izvolite.
Zahvaljujem.

Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključenja zajedničkog načelnog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? (Da.)

Reč ima narodni poslanik dr Branislav Blažić. Izvolite.
Narodni poslanik Borislav Stefanović, pravo na repliku. Izvolite.
Pravo na repliku dr Branislav Blažić. Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Borislav Stefanović, replika. Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Zoran Babić, replika.

(Borislav Stefanović, s mesta: Zašto replika?)

Kolega Babiću, molim vas, da raščistimo neke stvari pošto je tu večito jedna dilema da li kad je ovlašćen predstavnik predlagača tu šef poslaničkog kluba ima pravo na repliku.

Spominjali ste u svom izlaganju kolegu Blažića, koji je takođe pripadnik poslaničkog kluba Srpske napredne stranke. Mislim da je to jedno tumačenje na kome ste insistirali jako pogrešno, zato što je predsednik poslaničkog kluba taj koji daje ovlašćenje predstavniku i kad on zatraži reč, u tom trenutku suspenduje to ovlašćenje

(Borislav Stefanović, s mesta: Ne mogu sa dvojicom da komuniciram.)

Ali, nije se gospodin Blažić javio za reč nego Zoran Babić. Na jedno vaše izlaganje imate jednu repliku, nemate dve.

(Borislav Stefanović, s mesta: Nemaju ni oni dve.)

Pa, nemaju ni oni dve.

Izvolite, kolega Babiću.
Zapamtio sam vreme. Jedan minut je. Znači, na trećem minutu ćete završiti.
Reč ima narodni poslanik Borislav Stefanović.
Reč ima narodni poslanik Zoran Babić, replika.
Reč ima Borislav Stefanović. Izvolite.
Zahvaljujem, gospodine Stefanoviću.

Reč ima narodni poslanik Zoran Babić, replika i završavamo sa replikama.
Zahvaljujem.

Saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 1, 2. i 3. dnevnog reda.

Reč ima narodni poslanik Branislav Blažić, po Poslovniku.