Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Veroljub Arsić

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka

Govori

Kolega Veselinoviću po kom osnovu? Povreda Poslovnika, izvolite.
Kolega Veselinoviću, ja sam bio svedok, prisutan ovde, vodio sam sednicu kada ste vi ometali kolegu Babića dok je imao svoje izlaganje, tako što ste pokušavali da napravite komunikaciju sa potpredsednikom Bečićem. Hoćete da kažete da to nije tačno?
(Janko Veselinović, s mesta: Zato što ga je zaboravio?)
Jednostavno, ne ulazim u razloge zašto, samo sam hteo da vam kažem da je to zasmetalo kolegi Babiću. Tada se protiv toga pobunio, ja ne vidim šta je tu sada više sporno.
(Janko Veselinović, s mesta: Dobro, izvinjavam se.)
Da ste prisustvovali prethodnom delu sednice znali biste i temu zašto je tako gospodin Babić reagovao. Reagovao je na izlaganje kolege Pavićevića, koji će sada dobiti nadam se uskoro pravo na repliku zato što je spomenut da se krije iza dve ogromne knjige i ne vidim četiri, eto četiri su knjige. Ne vidim razloga zašto sada krećemo u reklamaciju Poslovnika.
Da li želite u danu za glasanje da se Skupština izjasni? (Ne.) Hvala.
Kolega Babić, reklamiranje Poslovnika. Izvolite.
Određujem pauzu u trajanju od pet minuta.
(Posle pauze.)
Nastavljamo sa radom.
Pravo na repliku dr Vladimir Pavićević. Izvolite.
Kolega Pavićeviću, pošto ste me prozvali imenom i prezimenom neću da vam repliciram, ali je očigledno da iako živimo u 21. veku neki ljudi se i dalje ponašaju kao da smo u 19. ili 20. veku.
Možete da zaključite vi sami. Ja znam na koga mislim.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Marijan Rističević.
Kolega Rističeviću, u mnogome se slažem sa vašom diskusijom, ali morate da znate da je gospodin Pavićević profesor, naučni radnik koji pokušava da se bavi politikom i onda na sasvim drugačiji način reaguje, nego što mi reagujemo.
Pravo na repliku, narodni poslanik Zoran Babić. Izvolite.
Zahvaljujem, kolega Babiću.
Pravo na repliku ima narodni poslanik Vladimir Pavićević.
Zahvaljujem.
Znači, kolega Pavićeviću, vi dajete tu biografiju koju je napisao Dedijer, da je Zoran Babić prouči da bi napisao vašu biografiju, kao što je Dedijer napisao biografiju za Josipa Broza. Ja sam to tako razumeo.
Pravo na repliku, izazvali ste dve replike, kolege Babića i kolege Martinovića. Tri replike, onda idemo redom.
Reč ima narodni poslanik Zoran Babić.
Zahvaljujem kolega Babiću.
Pravo na repliku, dr Vladimir Orlić.
Zahvaljujem.
Pravo na repliku, dr Aleksandar Martinović. Izvolite.
Zahvaljujem, kolega Martinoviću.
Pravo na repliku dr Vladimir Pavićević.
Kolega Babiću, molim vas, ako gospodin Pavićević bude bio ministar ili predsednik Vlade, uradite njegovu biografiju.
Povreda Poslovnika, dr Aleksandra Tomić. Izvolite.
Koleginice Tomić, ja se potpuno slažem sa vama, međutim odredbe Poslovnika 106. mogu da se primenjuju ukoliko narodni poslanik priča u načelu, a ovde je reč o replikama koje smo prinuđeni svi mi da slušamo skoro sat vremena, a možda i više. Ja tu ne mogu da pomognem nešto mnogo.
Pravo na repliku imaju još Zoran Babić i Aleksandar Martinović i sa ovim završavamo sa krugom replika.
Hvala.
Pravo na repliku dr Aleksandar Martinović.
Zahvaljujem gospodine Martinoviću.
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč …
(Vladimir Pavićević, s mesta: Povreda Poslovnika.)
Reč ima narodni poslanik Vladimir Pavićević.