Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Veroljub Arsić

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka

Govori

Neka krivična dela?
Želite da se ponašate kao uzbunjivač?
Postavite pitanje ministru. 
Gospođice Jerkov, moram da vam skrenem pažnju da sada vi tumačite presudu kako vi želite da je tumačite.
Molim vas, ako želite da nastavite, da se ne ponašate kao sudija, nego kao narodni poslanik.
(Aleksandra Jerkov, s mesta: Čitam presudu suda.)
Vi ste pročitali presudu suda, nemam ništa protiv, a onda ste iznosili zaključak koji je recimo, po mom shvatanju suprotan od onoga što ja mislim.
(Aleksandra Jerkov, s mesta: Čitam presudu koju je doneo sud.)
Izvolite.
Upravo to i radim gospođice Jerkov.
Reč ima narodna poslanica Biljana Pantić Pilja, po Poslovniku.
Zahvaljujem.
Koleginica Jerkov je svoje vreme poslaničke grupe utrošila tako što je čitala obrazloženje presude vezano za štetu koju je pretrpeo Grad Novi Sad, ali onog trenutka kada je izašla iz okvira čitanja presude i počela da je tumači na svoj način ja sam joj oduzeo reč, u stvari, prekinuo njeno izlaganje, da me neko pogrešno ne razume.
Da li želite da se Skupština u Danu za glasanje izjasni? (Ne.)
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite.
Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.
Gospodine Đurišiću, pošto niste bili u sali…
(Marko Đurišić, s mesta: Ispratio sam sve.)
… počeli smo sa telefonskim pozivom, prešli smo na tanjire, preko tanjira na čašice, preko čašica na alkotest. Zato sam i prekinuo zasedanje, ne zato što ste vi tražili, nego da se spreče dalji incidenti i uvrede poslanika.
Molim vas, ako hoćete da reklamirate Poslovnik, da ne bude da ga i vi kršite na sva ona eventualna kršenja koja su se dešavala. Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Ivan Karić, a neka se pripremi narodni poslanik Vladan Milošević.
Gospodine Kariću, privodite kraju. Isteklo je vreme predviđeno.
Reč ima narodni poslanik Vladan Milošević, a neka se pripremi narodni poslanik Milija Miletić.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Milija Miletić, a neka se pripremi narodni poslanik Milorad Cvetanović.
Izvolite, gospodine Miletiću.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Milorad Cvetanović. Neka se pripremi narodni poslanik Vladimir Đukanović.
Izvolite, gospodine Cvetanović.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Đukanović. Izvolite.
Zahvaljujem.
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog i jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Imate još minut i 30 sekundi. Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Senić. Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima ministarka Snežana Bogosavljević Bošković. Izvolite.