Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Veroljub Arsić

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka

Govori

Pravo na repliku dr Branislav Blažić. Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Borislav Stefanović, replika. Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Zoran Babić, replika.

(Borislav Stefanović, s mesta: Zašto replika?)

Kolega Babiću, molim vas, da raščistimo neke stvari pošto je tu večito jedna dilema da li kad je ovlašćen predstavnik predlagača tu šef poslaničkog kluba ima pravo na repliku.

Spominjali ste u svom izlaganju kolegu Blažića, koji je takođe pripadnik poslaničkog kluba Srpske napredne stranke. Mislim da je to jedno tumačenje na kome ste insistirali jako pogrešno, zato što je predsednik poslaničkog kluba taj koji daje ovlašćenje predstavniku i kad on zatraži reč, u tom trenutku suspenduje to ovlašćenje

(Borislav Stefanović, s mesta: Ne mogu sa dvojicom da komuniciram.)

Ali, nije se gospodin Blažić javio za reč nego Zoran Babić. Na jedno vaše izlaganje imate jednu repliku, nemate dve.

(Borislav Stefanović, s mesta: Nemaju ni oni dve.)

Pa, nemaju ni oni dve.

Izvolite, kolega Babiću.
Zapamtio sam vreme. Jedan minut je. Znači, na trećem minutu ćete završiti.
Reč ima narodni poslanik Borislav Stefanović.
Reč ima narodni poslanik Zoran Babić, replika.
Reč ima Borislav Stefanović. Izvolite.
Zahvaljujem, gospodine Stefanoviću.

Reč ima narodni poslanik Zoran Babić, replika i završavamo sa replikama.
Zahvaljujem.

Saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 1, 2. i 3. dnevnog reda.

Reč ima narodni poslanik Branislav Blažić, po Poslovniku.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je predsednica pozvala da današnjoj sednici prisustvuju: prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine, Stana Božović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Milanka Davidović, pomoćnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine, Slobodan Erdeljan, pomoćnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine, Nebojša Milosavljević, vršilac dužnosti direktora Uprave za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Siniša Kotur, načelnik Odeljenja u Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Aleksandra Došlić, načelnik Odeljenja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Saglasno odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 4, 5, 6, 7. i 8. dnevnog reda, a pre otvaranja zajedničkog jedinstvenog pretresa, podsećam vas da, shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova te poslaničke grupe.

Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.

Saglasno članu 170. stav 1, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o potvrđivanju Protokola o održivom turizmu uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata, Predlogu zakona o potvrđivanju Protokola o održivom upravljanju šumama uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata,

Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Istočne Republike Urugvaja o saradnji u oblasti veterine, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske i Narodne Alžirske Republike u oblasti zdravlja životinja i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja.

Da li predstavnik predlagača, prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine, želi reč? (Da)
Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.

Da li još neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi reč?

Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
Hvala.
Da li još neko od ovlašćenih predstavnika želi reč? (Ne)
Poštovani narodni poslanici, danas završavamo sa radom i nastavljamo sutra u 10,00 časova.