Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Veroljub Arsić

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka

Govori

Zahvaljujem, gospodine Pavićeviću.
Reč ima ministar dr Nebojša Stefanović. Izvolite.
Zahvaljujem.
Pravo na repliku, dr Vladimir Pavićević, mada ja ne vidim šta može posle ovoga da se odgovori. Izvolite.
Zahvaljujem gospodine Pavićeviću.
Reč ima ministar dr Nebojša Stefanović. Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
Reč ima narodni poslanik Milan Petrić, a neka se pripremi narodna poslanica Olena Papuga. Izvolite.
Reč ima ministar Nebojša Stefanović.
Zahvaljujem.
Reč ima narodna poslanica Branka Karavidić.
Reč ima ministar dr Nebojša Stefanović. Izvolite.
Reč ima narodni poslanik dr Ninoslav Girić.
Reč ima narodni poslanik Borisav Kovačević, a neka se pripremi narodni poslanik Momir Stojanović.
Odustajete, gospodine Kovačeviću?
Reč ima Momir Stojanović. Odustajete i vi? U redu.
Reč ima narodni poslanik Snežana Malović.
Koleginice Malović, vreme predviđeno za diskusiju vaše poslaničke grupe je potrošeno.
Zahvaljujem.
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog, načelnog i jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?
Reč ima narodni poslanik Riza Halimi. Izvolite.
Zahvaljujem.
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih, saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem zajednički načelni jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 1. do 9. dnevnog reda.
Sa radom nastavljamo u petak u 10.00 časova.
Reč ima ministar Zorana Mihajlović. Izvolite.
Reč ima narodni poslanik Branka Bošnjak. Izvolite.