Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Veroljub Arsić

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka

Govori

Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je predsednica pozvala da današnjoj sednici prisustvuju: prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine, Stana Božović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Milanka Davidović, pomoćnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine, Slobodan Erdeljan, pomoćnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine, Nebojša Milosavljević, vršilac dužnosti direktora Uprave za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Siniša Kotur, načelnik Odeljenja u Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Aleksandra Došlić, načelnik Odeljenja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Saglasno odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 4, 5, 6, 7. i 8. dnevnog reda, a pre otvaranja zajedničkog jedinstvenog pretresa, podsećam vas da, shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova te poslaničke grupe.

Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.

Saglasno članu 170. stav 1, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o potvrđivanju Protokola o održivom turizmu uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata, Predlogu zakona o potvrđivanju Protokola o održivom upravljanju šumama uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata,

Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Istočne Republike Urugvaja o saradnji u oblasti veterine, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske i Narodne Alžirske Republike u oblasti zdravlja životinja i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja.

Da li predstavnik predlagača, prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine, želi reč? (Da)
Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.

Da li još neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi reč?

Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
Hvala.
Da li još neko od ovlašćenih predstavnika želi reč? (Ne)
Poštovani narodni poslanici, danas završavamo sa radom i nastavljamo sutra u 10,00 časova.
Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam očekivao da će Vlada Mirka Cvetkovića da nam da odgovore na to kako je pokradena Elektroprivreda Srbije za 500 miliona evra?
Međutim, te odgovore nismo još uvek dobili, a Mirko Cvetković više i ne može da nam ih da, a čini mi se da su dva mangupa stavila u džep i to Vojin Lazarević i Vuk Hamović, tih 500 miliona evra.
To je ista ta Vlada Mirka Cvetkovića, koja je, postavljam pitanje – da li je tačno da je Vlada Mirka Cvetkovića angažovala izvesnu lobističku agenciju u SAD da je to platila milion evra, da lobira za srpski interes?
Interesuje me za kakve srpske interese, pogotovo kada je u pitanju KiM? Imajući u vidu da je vlasnik te agencije izvesni Albanac sa imenom i prezimenom Šćip Osman, ako je Vlada Republike Srbije, koju je vodio Mirko Cvetković, odnosno predsednik Republike Srbije, odnosno predsednik građana Republike Srbije, koji su članovi Demokratske stranke, Boris Tadić, angažovali Šćipa Osmanija da lobira u američkoj administraciji za interese Srbije na Kosovu, postavljam pitanje i da li i u kakvom stanju je njihovo zdravstveno stanje bilo?
Takođe, postavljam pitanje da li je sproveden postupak javne nabavke? A, ako nije koje su referense te agencije u SAD da joj mi damo milion dolara građana Srbije?
Treće pitanje, ako je tačno da je angažovana ta agencija, kakvi su efekti bili po Srbiju u vezi njenog lobiranja?
Takođe bih hteo da postavim pitanje i Centralnoj banci, odnosno guverneru da li bi Srbija u periodu od 2008. do 2012. godine potrošila 4,5 milijarde deviznih rezervi na očuvanje kursa dinara koji nismo očuvali i koji je skočio sa 80 na 120 dinara u tom periodu?
Takođe, postavljam pitanje Centralnoj banci i Vladi Republike Srbije koje su posledice bile otkazivanja Ugovora sa MMF februara meseca 2012. godine, zato što Vlada Mirka Cvetkovića, odnosno Borisa Tadića, predsednika građana Demokratske stranke, nije smela da sprovede program koji je prihvatila sa MMF, da ne bi bili poraženi na izborima.
Ni jedna sudbina nijednog od nas političara u političkom smislu nije važna i ne može biti važnija od interesa države Srbije i građana Srbije. Zato smo tako i prolazili u prethodnom periodu, da ne pričamo o nekim drugima kako su se sakrivali i gurali pod tepih istiniti finansijski izveštaji, koji se sada predstavljaju kao nezavisni.
I treće pitanje Centralnoj banci – kako i kakav uticaj ima na finansijskom tržištu potpisivanje ugovora sa MMF, u prvom smislu na buduće kredite kojima ćemo morati da se zadužujemo da plaćamo skupe kredite koje je podizala Vlada Mirka Cvetkovića, odnosno Vlada Borisa Tadića predsednika građana Demokratske stranke i kako se odražava na kurs dinara, jer sam ovde proteklih nekoliko dana slušao kako su mnogi zabrinuti za taj kurs, a koji se skoro vratio na onaj period iz 2012. godine. Hvala.
Zahvaljujem.
Da li izvestioci nadležnih odbora žele reč? (Ne)
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik mr Đorđe Kosanić. Izvolite.
Zahvaljujem.
Reč ima narodna poslanica dr Ljiljana Kosorić. Izvolite.
Reč ima narodna poslanica Nada Lazić. Izvolite.
Zahvaljujem.          
Reč ima narodna poslanica Milena Bićanin. Izvolite.
Po Poslovniku, reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović. Izvolite.
Zahvaljujem.
U nekom delu vaše diskusije mogu da se složim sa vama u vezi reklamacije Poslovnika, ali ipak moram da priznam da u ovoj Skupštini ima 200 poslanika koji podržavaju Vladu Republike Srbije i da treba biti malo tolerantniji prema poslanicima bivšeg režima. Isto tako smatram da u ovakvom delu ovakvu opoziciju treba podstrekivati da još više ovako diskutuje. Zamolio bih i gospođu ministra da što pre dostavi taj izveštaj zagađenosti naše sredine, pogotovo od kada ona potiče.
Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o povredi Poslovnika? (Ne.)
Pravo na repliku ima narodni poslanik Zoran Babić. Izvolite.
Zahvaljujem gospodine Babiću.
Reč ima narodni poslanik dr Janko Veselinović, replika.
Reč ima narodni poslanik Jovan Marković, povreda Poslovnika. Izvolite.
Gospodine Markoviću, mogu da razumem kolege poslanike da u žaru diskusije i prekorače neke granice koje u nekom normalnoj diskusiji ne bi prešli, ali isto tako neću da dozvolim nikada više nikome da kaže da je moje vođenje sednice cinično. Zato što sam slušao kolegu i pustio sam ga da priča sedam ili osam minuta, najmanje o tački dnevnog reda, bio sam tolerantan. Isto tako sam bio tolerantan i prema poslanicima druge strane. Molim vas, da uvažavate moje poziciju da je ta tolerancija neophodna da ova skupština radi kako treba.
Ako insistiramo na doslednoj primeni Poslovnika, kako vi to hoćete, sumnjam da bi kolega Veselinović ovako mogao da diskutuje. Sumnjam da bi bilo ko od vas mogao, znači, samo da dovedemo na tu priču da mora da se citira član po član zakona ili da se objašnjava. Ako želite tako, možemo i tako, ali ja mislim da uz jednu toleranciju možemo ovu sednicu da vodimo u nekom normalnom toku. Da li želite da se Skupština u danu izjasnimo?
(Jovan Marković, s mesta: Da.)
Izvolite, ponovo povreda Poslovnika.
Ne razumem samo kako mogu samo ponovo da povredim Poslovnik?
Sada ste upravo, da kažem i gore stvari rekli. Evo, ja ću još jedom da budem tolerantan. Želim da opoziciji objasnim svoje ponašanje. Želim da opozicija bude dobra. Želim da što više kritikuje Vladu, nemam ništa protiv toga. Opozicija ima svoje argumente. Predstavnici većine imaju svoje argumente. Kroz jednu dobru i osnovanu kritiku koje na žalost nema u ovoj skupštini, Vlada će da radi još bolje, mora da radi još bolje, da ne bi izlazila sa lošim zakonskim predlozima preda Narodnu skupštinu.
Da li želite da se Skupština i ovoj povredi Poslovnika izjasni?
(Jovan Marković, s mesta: Da.)
Da, dobro.
Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović.
Gospodine Jovanoviću, ako bih bio manje tolerantan, vi biste već dobili opomenu, zato što niste ni spomenuli član Poslovnika za koji smatrate da je povređen, to ste dužni pre svog izlaganja, ne sada.
(Neđo Jovanović, sa mesta: Član 106.)
Takođe ste iskoristili isto priliku da kroz povredu Poslovnika replicirate i gospodinu Veselinoviću i gospodinu Markoviću.
Da li želite da se Skupština u Danu za glasanje izjasni? (Ne)
Hvala.
Pravo na repliku, narodni poslanik Zoran Babić.