Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Katarina Rakić glasala

Katarina Rakić

Srpska napredna stranka
usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala
usvojen

Nije prisustvovala