Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Slobodan Janjić

Govori

Dame i gospodo narodni poslanici, Srpska radikalna stranka je protiv jednog ovakvog zakona, jer ćete nas naterati da posle sledećih izbora, kada ćemo sigurno činiti vlast, ovakvav nakaradan zakon primenimo na sve vas.
Naravno, ukoliko ovaj zakon bude važeći posle nekih izbora koji će biti, nadam se vrlo brzo, osetićete njegovo dejstvo. To ćete morati, svaki član pojedinačno, da osetite na svojoj koži. Zar vam nije dovoljno što poslanici DSS osećaju dejstvo ovog nakaradnog poslovnika po kojem radi ova skupština. Oni su ga doneli, a sada im se obija o glavu.
To je trebalo da vam bude dobra škola, da takve zakone niti predlažete, niti donosite. Mislim, ako ovaj zakon bude prošao, da najpre sa lustracijom treba početi sa predsedavajućim ove skupštine. Ko god da predsedava, da li gospođa Mićić ili gospođa Čomić, predsedava na isti način.
Treba ih lustrirati, zato što se u procesu donošenja zakona ne smatra donošenjem zakona samo glasanje, nego sva ova rasprava koja se odvija u neregularnim uslovima bez kvoruma. To je kršenje zakona. Takvi ljudi nikada više ne mogu da vode skupštinu. Ne može predsedavajući da poslanicima kaže: "Vidite, elektronski sistem kaže da imamo kvorum, a u sali je 30 ljudi".
Juče, prilikom utvrđivanja kvoruma, u prvom redu je bilo sedam kartica, a sedeo je jedan poslanik. U drugom redu devet kartica, sedelo četiri poslanika. U trećem redu je bilo osam kartica i dva poslanika i u četvrtom redu osam kartica i jedan poslanik. Ukupno osam poslanika i 32 kartice. Tako ste obezbeđivali kvorum.
Da li je takav predsedavajući za lustriranje ako i vizuelno vidi da u sali nema 40 ljudi, a nastavlja raspravu. Šta se desilo juče? Kada je nedostojao kvorum, gospodin Pajtić je istrčao i na pultu ispred sale naredio - dođite svi da napravimo kvorum i naredite onima odozgo da dođu.
Nisam znao ko je to odozgo, znam da neko iz vlasti nema poslanike na petom spratu. Međutim, desilo se nešto što, ova gospođa, ima je, krupnija je, umalo me nije pregazila na hodniku trčeći iz Stranke srpskog jedinstva da da kvorum. Čime ste ih to naterali da oni daju kvorum? Rušenjem repetitora gospodinu Palmi?
(Predsednik: Upozoravam vas da se vratite na temu dnevnog reda.)
Ovo je sve tema. Kažem, zbog čega će ljudi biti lustrirani, ukoliko se neko ucenjuje da daje kvorum ili da podržava vladajuću većinu, ovde u parlamentu manjinu, biće lustriran.
Vi ste juče tražili da se radi do 20,00 časova. Ima li nekod od vas malo stida i obraza da vas ostane 18 u sali, pa vas je na kraju bilo 36, tražili ste da poslanici opozicije vama prave kvorum, a tražite da radimo do 20,00 časova. Radićemo mi i do 24,00 sata, i do tri izjutra, ali budite tu bar sa onim minimumom, 84 poslanika, koji treba vi da obezbedite.
Ovaj zakon što se sad donosi za Srpsku radikalnu stranku važan je koliko i prošlogodišnji sneg. Mi dole na jugu kažemo - briga nas za to kao za lanjski sneg. Nas dodirnuti neće, mi se ovog zakona ne plašimo, samo nam je malo nezgodno što ćemo ga na vama primenjivati, a nije zakon koji treba primenjivati na političke protivnike. Ujedno pozivam predlagača ovog zakona, ovde predsedavajuću gospođu Mićić, da jednu ovakvu nakaradnu tvorevinu, jer ovo i nije Predlog zakona, povuče iz procedure i bar deo sramote skine sa svog obraza.
Ponovo bih vas podsetio da stvorite normalne uslove, da obezbedite govorniku vodu; ja mislim da vaša koleginica ima averziju prema vodi, ali verovatno da vi nemate.
Član 28. SRS traži da se briše iz prostog razloga što je besmislen i samo služi za omalovažavanje onih ljudi koji su i onako u teškoj situaciji, bez posla i bez sredstava za život.
Vaša savetovanja i vaše radionice, setite se samo kako su prolazili đaci koji su išli i obučavali se u tim vašim radionicama. To su u stvari bili neki seksi šopovi, pa je bilo raznih afera i zloupotreba sa decom koju ste vi, navodno, obučavali i pripremali za Evropu.
Jedan ovakav član, verovatno da ste bili inspirisani ličnim primerom, gospodine ministre?! Vas, izgleda, nije imao ko da posavetuje, da vam je mesto među rudarima i juče među vašim sindikalcima, da tamo lupate flašom, a ne da zauzmete mesto ministra koje je bilo predviđeno za nekog sa malo većim kvalitetima i sposobnostima da vodi to važno Ministarstvo.
Ovaj član samo će zamajavati građane da, kao građanin koji je bez posla, ne zna koji mu posao odgovara i šta je za njega prihvatljivo i za šta je sposoban. Verovatno nijedan mašinbravar neće da se pojavi i konkuriše da radi kao električar na električnom stubu i da ga ubije struja. Svako od njih je sposoban da sam sebi odredi radno mesto, a da ga vi savetujete i pored toga što kroz sve obrazovanje od osnovne do srednje škole on ima usmeravanje i tačno se znaju njegove sposobnosti tokom školovanja i on se opredeljuje i školuje za određenu vrstu zanimanja.
Dodatno organizovanje nekih seminara, nekih radionica, ne znam kako ih vi sve i ne zovete, to je samo gubljenje vremena i trošenje narodnih para. Od tih vaših seminara, savetovanja, jedino koristi imaju oni koji organizuju - uzmu pare, a nijedno radno mesto ne dobijemo od toga.
Samo bih hteo nešto da upozorim ministra. Gospodine ministre, dolazim iz južne Srbije, gde je vrlo problematična situacija što se tiče i zapošljavanja, a i ekstremnog ponašanja Albanaca! Najsvežiji podatak, to možete da iznesete na Vladi i da se neko pozabavi time, jer ovo nije stranačko, ovo je nacionalnol pitanje - Oslobodilačka narodna armija Bujanovac, Preševo, Medveđa, sakupili su preko svojih donatora, narkodilera, poreza i nameta 56 miliona evra i otkupiće sve fabrike u Bujanovcu i Preševu u najskorije vreme. O tome su upoznati ministri Đelić i Vlahović i potpredsednik Vlade Čović, koji su helikopterom bili u četvrtak u Bujanovcu. Oni će otkupiti sve fabrike i svi Srbi će istog dana dobiti otkaz.
Neka se neko u Vladi pozabavi time - da Vlada kao državni interes otkupi te fabrike i bude većinski vlasnik, da sutra ne dođemo u situaciju da ostanemo bez i jedne fabrike na jugu Srbije, onda će nam biti kasno. Ima država pravo da zaštiti svoje interese, koji su od strateške važnosti.
Gospodine ministre, vi nikako da se dozovete pameti, evo, već treći dan mi pokušavamo da vam kažemo da od ovog zakona neće biti ništa, vi nećete biti ministar kada dođe vreme za primenu ovog zakona, izbori su na pragu, biće u septembru ili oktobru i džabe ovde gubimo vreme, mogli smo da utrošimo ovo vreme da nešto poboljšamo građanima, na primer život.
Ja sam svojim amandmanom tražio da nikakve agencije, nikakav centar za profesionalni razvoj ne izdaje sertifikate prosvetnim radnicima, pa da posle kada dođe do zloupotrebe toga i taj centar bude krivac, a da ministar i ministarstvo ostanu zaštićeni, kada se bude tražila odgovornost što je nekome zbog nečijeg hira zabranjeno da radi u prosveti, da izgubi status nastavnika ili profesora, a vi u svim ministarstvima, pa tako i u vašim, isturate ispred ministarstva, ispred ministra neke komisije, neke agencije, a sada se to ovde zove - centar za profesionalni razvoj. To će biti krivci koji će zloupotrebljavati struku ljudi, onemogućavati im da se bave poslom za koji su se školovali 20 godina, posvetili su ceo život i sutra će neki vaš centar ili neka vaša komisija da kaže - vi gospodine nemate licencu, ne možete više da budete predavač ili prosvetni radnik, a s kojim pravom to? Ako je on za vreme svog dugogodišnjeg školovanja pripremao se, polagao ispite, sticao znanje za taj svoj poziv, sada će neka vaša partijska komisija, a to će tako biti, jer uz sve što ste do sada radili, svodilo se na vaše izvršavanje partijskih naloga, tako će i ovi ljudi biti obespravljeni što se tiče njihovog posla.
Niti će nama biti uzor neko koga ćete vi promovisati i koga ste promovisali za dve i po godine, našoj deci će biti uzori studenti kakvi su bili dr Vojislav Šešelj, junaci kakav je gospodin Šljivančanin, za koga ste rekli da ste pronašli krivce, a niste ga amnestirali da ga ne progone razne belosvetske ubice, a ako ste pronašli krivce za ono streljanje, to je bilo mesto Ovčara, za šta njega opštužuju, onda ste morali da kažete - mi štitimo tog našeg građanina, jer imamo krivce u zatvoru i ubice, a međunarodni zločinci ga još uvek traže.
Tema će biti za vas vrlo brzo nezgodna i ja verujem da, kada ta tema dođe na dnevni red, svaki čas se približava, da vas neće biti ovde u sali, jer vi ste bili uvek jaki samo kada ste bili u gomili i vaša je odlika gomila, dobacivanje i vređanje. Izađite za govornicu i kažite šta imate. Vi ne znate koja je tema. Tema je da vi odlazite sa vlasti, ali niste obavešteni da ste sišli.
Podneo sam amandman na član 34. Predloga zakona, koji se odnosi na autonomiju ustanove. Tražio sam da se iz prvog stava brišu reči: "programa obrazovanja i vaspitanja". Ovaj zakon, za koji mi iz Srpske radikalne stranke mislimo da je vrlo loš zakon, neće mnogo popraviti ni svi amandmani, da ste usvojili sve naše amandmane. Međutim, ove reči "programa obrazovanja i vaspitanja" ako ostanu u ovakvom tekstu u ovom članu, daće velike mogućnosti za manipulaciju određenih ustanova. Tako će se događati da će određene ustanove, koje pokrivaju određene regione, neslušajući i nemajući obavezu da slušaju ministarstvo ili Vladu Republike Srbije koja je zadužena da program obrazovanja i vaspitanja u Republici bude jedinstven, otuđiće se od centra gde se kreira obrazovna politika u jednoj državi i moći će da prave posebne programe koji neće biti istovetni na celoj teritoriji države.
Ovaj član, ako ostane u ovakvom tekstu je najbolji pokazatelj da obrazovni sistem u Republici neće biti jedinstven. Pored toga što će dolaziti do velikih razlika u obrazovnom sistemu, zato što će se ustanove finansirati iz prihoda lokalne samouprave, pa će onda one opštine koje imaju veći budžet i više sredstava pružiti više mogućnosti učenicima, gde će ustanove biti opremljenije, samim tim i prosvetno-nastavni kadar će biti više stimulisan da radi, ta deca će imati daleko bolje uslove za rad, a još ako tome dodamo da će određene ustanove sebi dati slobodu da još i programe biraju, onda ćemo doći u paradoksalnu situaciju da učenik koji dolazi iz Pčinjskog okruga i onaj učenik koji školu završava u Beogradu, nisu radili po istom programu, nisu imali ista nastavna sredstva i nisu mogli da apsorbuju ili da nauče onoliko koliko je predviđeno za tu školu ili za taj uzrast.
Gospodine ministre, ja mislim da vi, za ove dve i po godine, niste ni onaj osnovni posao, što je u delokrugu vašeg ministarstva, uradili. Ja mogu da vam navedem dvadesetak primera škola iz Pčinjskog okruga, gde do dan danas nemamo ni direktore škola. Po četvrti, peti put se ponavljaju konkursi i izabrani kandidati ili ne dobiju saglasnost vašeg ministarstva...
(Predsedavajući: Vreme.)
... Tako se dešava da je sve u nekakvom v.d. stanju. Za dve i po godine nismo uspeli da postavimo direktore škola, a smogli ste toliko snage i znanja da promenite obrazovni program. Ja bih molio da obratite pažnju na ovaj član. Ovaj član može da izazove itekakve političke posledice, a ne samo u obrazovnom sistemu.
Gospođo predsedavajuća, isključite vreme. Najpre mi obezbedite vodu, to sam tražio i prošli put. Zovite službu da obezbedi uslove za govornike.
Naručite vodu i tačka.
Kao i svi predlozi zakona, tako i ovaj zakon je isključivo antisrpski, a po vama evropski. Vi ste izgleda ...
(Milka Marinković, sa mesta: Ti si Bugarin, šta te briga.)
Molim vas da gospođu iz petog reda, pošto me je vređala na nacionalnoj osnovi, udaljite iz sale.
Što kuso dođe na svet, ne može popraviti niko.
Kao poslanik Srpske radikalne stranke predložio bih ministru, pošto vidim da ćete kao i prošli zakon koji ste usvojili u petak, sa 96 poslanika i 128 kartica, falsifikujući glasanje, u čemu su učestvovali prof. Rakojević, koji je sve vreme glasao sa dve kartice, poslanik Kadić ...
Vi pročitajte zakon pa ćete videti zašto ja ovo pričam. Zato što se u članu 6. predviđa pomoćni nastavnik i drugo lice. Kakvo drugo lice, kakav pomoćni nastavnik? Da neće da se desi, kao na onim radionicama, oni vaši instruktori, koji su našu decu u tim vašim radionicama navodili na bludne radnje, pa ću da citiram šta je na te bludne radnje koje su se dešavale, tamo gde ste vi organizovali te radionice, šta je na to rekao gospodin ministar Gašo Knežević.
(Predsednik: Upozoravam vas na prekoračenje dozvoljenog vremena.)
Na pitanje novinara zašto deca u kampu nisu donosila ...
(Predsednik: Upozoravam vas na prekoračenje dozvoljenog vremena i na temu dnevnog reda.)
Vi ste mi oduzeli pola minuta i završiću ovu rečenicu. Na pitanje novinara - zašto deca u kampu nisu donosila loptu umesto grudnjaka, ministar je odgovorio da u kampu ima i lopti i grudnjaka. Samo zbog ove rečenice trebali ste da napustite ovu zemlju, a ne funkciju koju zauzimate.
Mislim da bi predsedavajuća, pošto je ovakav jedan zakon na dnevnom redu, mogla da stvori uslove da svi budemo podjednaki, da obezbedi čašu vode ovde; mislim da je ona averzija prema kupanju prošla, dešava se da se pojedini govornici zakašlju i da im treba čaša vode da pokvase usta. To je kršenje ljudskih prava, opštepoznato u svetu je da čaša vode treba da stoji ispred govornika.
Shvatam zašto je predlagač prihvatio ovaj amandman, on je u ovom tekstu predviđao kaznu da neko primeni zakon koji nije u skladu sa Ustavom. Morao je da precizira da, pre primene, svi zakoni budu na Ustavnom sudu, pa kada Ustavni sud kaže da su po Ustavu, da se onda i primenjuju, inače ovaj član ne bi mogao da bude primenjen nikako. Gospodo, lustracija će se vršiti u ovoj državi onim "žutim motkama", a biće žute da bi se tačno znalo - onaj ko je lustriran, on će neprijatno da miriše, imaće žuti trag na sebi.
Dame i gospodo narodni poslanici, nema potrebe da se i mi iz opozicije stidimo zbog vas, što ovakve stvari u ovakvom trenutku za ovu državu stavljate na dnevni red.
Stavljate na dnevni red formiranje odbora za privredu, a mi nemamo ministra privrede, on je ministar za privredu i privatizaciju i on se samo bavi rasprodajom srpske privrede. Recite mi jednu fabriku koju je osposobio da bolje radi ili izgradio novu. Tako nešto ne postoji. On se samo bavi rasprodajom srpske privrede. Građani su očekivali od te privatizacije da kada taj ministar proda deset fabrika sagradi bar tri ili pet novih, pa da one ljude koji gube posao uposli u te nove fabrike. Međutim, to se ne dešava.
Šta vam znači ovo - odbor za evropske integracije? To je samo kompromitovanje svih institucija u ovom društvu. Setite se samo šta je predsednik Vlade izjavljivao - guverner štampa lažne novčanice, pa sutradan se pojavi na malom ekranu pa kaže - ja sam se zajebavao. Sutradan, u emisiji "Nije srpski ćutati", kaže - neka žena je zvala moju suprugu i predstavila se kao školska drugarica, a moja žena kaže - kako te nije sramota, moj sin nije išao u školu i nije imao školske drugarice.
(Predsednik: Upozoravam vas da se vratite na temu dnevnog reda.)
Tema je odbor za evropske integracije. Šta sad, neko ko vodi taj odbor i ko će da vodi taj posao, izaći će sutra i ispričaće nam neki novi vic ili štos i reći će - imam dobru i lošu vest. Dobra je da sam ostavio drogu, a loša je da ne znam gde. Sad ćemo mi da raspravljamo gde je on izgubio drogu? Ko će da vodi taj odbor i ko vodi taj resor za evropske integracije u ovoj državi? Da ne vodi taj odbor slučajno potpredsednik Čedomir Jovanović? Stvarno više nema smisla.
Odbor za smanjenje siromaštva; pa, od kad ste vi došli na vlast, trebalo je da formirate prvog dana odbor za izvoz siromaštva, jer siromaštvo je postalo sastavni deo vašeg posla. Od kad ste vi došli, svima je tri puta gore. Nama ministri pričaju kako je potrošačka korpa postala mačiji kašalj za naše plate. Ko to danas od plate može da napuni potrošačku korpu? Možda vi iz DOS-a, zato što imate svi po dva-tri upravna odbora gde naplaćujete po dva-tri lična dohotka, samo po osnovu članstva u upravnom odboru.
Odbor za privredne reforme; šta ste uradili sa jednom fabrikom na jugu Srbije? Tu je gospodin Soldatović. U najbolju fabriku drvne industrije na jugu Srbije ste uveli privremene mere i postavili nesvršenog studenta prava za predsednika upravnog odbora, a na mesto direktora čoveka koji je pre pet godina isteran iz te fabrike zbog malverzacija. Šta se nesvršeni student prava razume u vođenje jedne fabrike koja je izvozno orijentisana? Ako su to ekspertski potezi ove vlasti, alal vam vera.
Ravnopravnost polova; pa, najbolja slika je iza mene: sede tri dame i jedan gospodin. Ko je ovde neravnopravan? Predsednik skupštine nam juče kaže da prima više njih u toku dana. Čak nam je rekla da je juče popodne primila nekog Japanca ili ambasadora Japana.
(Predsednik: Upozoravam vas na prekoračenje dozvoljenog vremena, a i promašili ste temu.)
Mi u večernjim informativnim emisijama vidimo da ste primili onog matorog Soroša, neprijatelja Srbije i srpskog naroda. Trebalo je da stavite da izglasamo da se toj osobi zabrani pristup u ovu državu, koji hoće da nam rasturi državu.
U članu 14. predlagač zakona ne navodi na koje se predmete i stvari odnosi ovaj predlog zakona, već nabraja da se ne odnosi recimo na vazduhoplove, avione, brodove i slično. Najbolja formulacija u ovom članu bi bila da se ovaj zakon ne odnosi na nepokretnosti i predmete i stvari koje, iako su pokretne, imaju karakter nepokretnosti i onda navesti da su to brodovi, avioni i tačka. Inače, nabrajanje na šta se sve ne odnosi, to je širok pojam.
Gospodine Pitiću, da iskoristim ovo vreme, u govornom području južne Srbije reč i nadimak - zaloga, mi to tako kažemo, a vi u Beogradu kažete bandera, odnosi se na ljude i na najgore primerke ljudske vrste koji postoje. Kada neko dobije takav nadimak, onda se svi sklanjaju i zgražavaju nad takvom osobom. Evo Milka zna da se to na nju odnosi i neka nosi taj nadimak.
Gospodine Pitiću, zamislite kakve će posledice izazvati ovaj zakon, ako je neki član porodice narkoman, kriminalac, pa uzme i celu porodičnu imovinu založi i porodica ostane bez igde ičega i dođu sutradan ovi uterivači dugova ili službe koje su zadužene da naplate ovo založno pravo i iznesu celokupne pokretne stvari iz kuće, a porodica ostane bez igde ičega. Biće i takvih slučajeva. Biće takvih lomova u porodicama, pa da on to uradi bez neke garancije da je vlasnik cele imovine, možda se to vodi na njega ali nije sam stekao; pa onda iznesu svu pokretnu imovinu iz kuće i ostane porodica u četiri zida, porodica sa malom decom.
Evo još jednog primera, dnevni listovi su juče objavili da je potpredsednik Vlade, Korać, došao u posed ručnog časovnika "Roleks". Taj časovnik "Roleks" postane predmet zaloga kod neke vaše tamo zalagaonice ili agencije, onom ne vrati pare, a vi posegnete za "Roleksom". Međutim, dođe neko iz zemunskog klana i kaže, izvinite, mi smo mu to dali samo da nosi, nije to njegovo. On je izvršio uslugu, vi sat ne možete da uzmete, jer on ne poseduje račun da je taj sat legalno kupio, nego ga je samo nosio na ruci. Kako ćete naplatiti to dugovanje. Da li ćete se odreći takvog duga? Nećete sigurno.
Evo još jednog primera, posle jučerašnje odluke Ustavnog suda da mandati pripadaju poslanicima i poslanički mandati će biti predmet zaloga. Sinoć na BK televiziji Bane Ivković kaže da uzima poslanike u zalog po 100.000 evra od SPS-a. Samo, ljudi ne mogu da budu predmet zaloge, oni nisu predmeti. Takvi ljudi su zaloge, i to na onaj način kako mi govorimo dole na jugu Srbije. Vi očigledno, dugo ste živeli u Kanadi, a preporučio bih vam da ovakve stvari predložite njima u Kanadi, kako ne bi ovako loš zakon izazvao velike posledice po građane Srbije. Hvala.
Dame i gospodo narodni poslanici, mislim da je većina u ovoj sali svesna da ovaj zakon niti je primeren vremenu, niti je podnosilac zakona dobro osmislio i izneo ovaj zakon pred poslanike.
Uzmite u obzir da ministar poljoprivrede formira komisiju za šumsko bogatstvo Srbije, a on sa tim nema blage veze, jer se šumsko bogatstvo ne nalazi u prostoru iz koga on dolazi, tako da i ne zna gde se to nalazi, i da nekom koncesiju za korišćenje svih šuma u ovoj državi. On je specijalista za hvatanje vrabaca i ostalih retkih ptica, ne za šume.
Vi iz vlasti ste dobro upoznati s tim šta se desilo, kada ste sa OMV-om dogovorili izgradnju 50 pumpi na teritoriji Srbije. Kada su izgradili prve četiri benzinske pumpe, morali su da plate reket u vrednosti od četiri miliona evra. Zato je i kasnilo puštanje u rad pumpe na Karaburmi, jer nije uplaćen reket na vreme.
Šta vam znači u članu 14. da Skupština imenuje jednog člana? Skupština imenuje jednog člana koji će samo da bude tamo figurativno i da sve nas poslanike predstavlja u toj komisiji, a odlučuje se većinom glasova. On će ujedno i nas poslanike iz opozicije tamo predstavljati i obrukaće nas, ulazeći u nekakve prljave poslove.
Vi ste ovakvim zakonom sve ministre osudili na višegodišnju robiju. Ovako nedorečeni zakon prosto inspiriše na manipulaciju, pljačku i zloupotrebu.
I još jedan dobronameran savet vama iz vlasti, koji ne možete da obezbedite kvorum: usvojili ste prethodni zakon o lizingu, uzmite u zakup poslanike opozicije i obezbedite većinu.
Svi predlozi zakona koje ste donosili u ovoj skupštini (ovo se odnosi na vladajuću većinu) počeli su nekim skandalom, kao što je i predlagač ovog zakona došao ovde sa Predlogom zakona, a da nije položio zakletvu. To bi isto bilo kao da je nekog na smrt osudio sudija koji nije položio zakletvu, a obavlja sudijsku funkciju.
(Predsednik: Molim vas, vratite se na temu.)
Šta mislite, šta je tema?
Predlog zakona o finansijskom lizingu nije dobar iz više razloga.
U članu 3. predlagač ovog zakona propisuje da rok na koji se zaključuje ugovor ne može biti kraći od dve godine. Uzimajući u obzir u kakvim uslovima posluju naši privredni subjekti i eventualni uzimaoci lizinga, ili zakupci opreme, a zna se da su uslovi privređivanja veoma teški i neizvesni, predlažem da se izvrši korekcija u ovom članu, da ugovor ne bude kraći od šest meseci, da bi onaj koji je izvršio zakup opreme mogao u roku od šest meseci da vidi kakvi su efekti tog zakupa opreme.
Pošto su naši ljudi ionako veoma siromašni, oni koji uđu u taj posao, koji hoće da rizikuju, nemaju neki ogroman kapital, ne mogu da dozvole da uzmu opremu u zakup na dve godine i da nakon šest meseci shvate da se to ne isplati, a moraju da plate lizing za cele dve godine.
Slučajno sam se bavio privatnim poslom i znam kako to ide kad se oprema uzima u zakup. Imam iskustvo u tom delu i smatram da bi bilo veoma pozitivno da se rok skrati na šest meseci. Ukoliko bude finansijskih efekata normalno je da će onaj koji uzima opremu u lizing produžiti taj ugovor, da mu to bude osnovno zanimanje i da od toga svi imaju koristi.
Uzmimo primer gospodina Nebojše Čovića: on je uzeo mašine u lizing od gospodina Čumeta, kada je pravio asfaltne puteve Šiptarima na jugu Srbije, na dve godine, a posao mu je trajao samo šest meseci. Gospodin bi bankrotirao plaćajući, jer mašine su u međuvremenu odletele kod deda Pere gore u vazduh, mafija ih je digla u vazduh, a on treba da plati lizing na dve godine. Niste predvideli tu vanrednu okolnost da dođe do oštećenja opreme, što može da se desi. Dug je period od dve godine. Gospodin Nebojša Čović je vrlo zaboravan čovek. Setite se samo one fabrike čepova, kao ratni plen iz Hrvatske.
Gospodin Čović nije mogao da uzme tu opremu u lizing. Pošto nije bilo adekvatnog zakonskog rešenja, tu opremu je izvezao u Bugarsku, a mogao je ovde da pravi čepove i da puši rupe tim čepovima. Novac je stavio u džep.
Verujem da ćete i ovaj zakon, kao i  sve zakone do sada, retroaktivno primeniti, pa ćete onda moći da legalizujete neke fabrike koje su pojedinci iz vlasti uzeli. Sada će ih uzeti u lizing, a ovako su ih uzeli privatno.
Ponovo apelujem na gospodina ministra da prihvati ovaj amandman, da zaštiti naše ljude koji će uzimati opremu u lizing; ne da štiti strance koji će biti davaoci lizinga, ili ljude sumnjivog kapitala, ovog puta iz vlasti, koji će davati opremu u lizing, nego da štiti običnog čoveka i onog ko ulazi u taj biznis, da bi taj posao mogao da mu bude isplativ i, eventualno, ako nije isplativ, da što pre izađe iz njega, da ne trpi velike gubitke. Hvala.

Whoops, looks like something went wrong.