Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Zoran Milekić glasao

Zoran Milekić

Srpska napredna strankausvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao