Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Bogdan Obradović glasao
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao