Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ostoja Mijailović glasao

Ostoja Mijailović

Srpska napredna stranka
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao