Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Desanka Repac glasala

Desanka Repac

Srpska napredna stranka
usvojen

Nije glasala