Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Desanka Repac glasala

Desanka Repac

Srpska napredna stranka

usvojen

Nije prisustvovala

usvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala