Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Desanka Repac glasala

Desanka Repac

Srpska napredna stranka


usvojen

Nije prisustvovala
usvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala