Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Branko Ružić

Branko Ružić

Socijalistička partija Srbije

Govori

Zahvaljujem, predsedavajući.
Dakle, vrlo kratko, ne ulazeći u to da je legitiman politički stav u vezi sa EU svake stranke koja ima svoje predstavnike u parlamentu, ovde se radi o tome da se prati proces evropskih integracija Republike Srbije upravo od strane jedinice lokalnih samouprava, a preko stalne Konferencije gradova i opština, gde predstavnici lokalnih samouprava praktično idu u susret onim vrednostima i onim, rekao bih, odredbama iz zakonodavstva koja će tek uslediti, i radi se, praktično, o 20 ili 21 pregovaračkom poglavlju. To je nešto što je valjda sasvim prirodno u jednoj državi gde je jedan od strateških ciljeva upravo proces evropskih integracija.
Ono što je ovde, takođe, pomenuto kao jedan loš trend u jedinicama lokalne samouprave, ja želim, prosto, i zbog ljudi koji rade godinama i hvala gospođi Radeti na tome što je rekla da verovatno nemam dovoljno iskustva, mada se 20 godina bavim lokalnim samoupravama, mislim da su najdragoceniji deo upravo ti službenici koji za stalno rade u svim jedinicama lokalne samouprave. Oni su upravo ti koji sprovode sve reforme i koji primenjuju odredbe iz propisa koji se u ovom Domu usvajaju i da oni zaslužuju zaista poštovanje, i mislim da nije važno uopšte da li su ili ne pripadnici nekih političkih organizacija.
Svi znamo kako se i ranije dešavalo da se nekada shodno partijskoj pripadnosti ljudi zapošljavaju, sada vodimo računa o tome, sprovodimo racionalizaciju, optimizaciju. U ovom zakonu, takođe, imate stav da ne predviđa novo zapošljavanje, nego da se upravo kroz proces optimizacije ovo, da kažem, povećanje administrativnih kapaciteta ustroji na način da daje pozitivne efekte.
Zahvaljujem, predsedavajući.
Dakle, ovo poslednje pitanje zaista nije predmet ovog zakona, a što se tiče pitanja da li je moguće zameniti termin „nevladine organizacije“, terminom „udruženja“, ne da je moguće nego je obavezno, zbog člana 2. Zakona o udruženjima i ovo je, dakle, jedno terminološko upodobljavanje sa tim zakonom, tako da to uopšte nije sporno.
Zahvaljujem na ovim komplimentima.
U svakom slučaju, zaista zakone, ne ministri, nego oni ljudi koji vode razne sektore u ministarstvima, pre svega pomoćnici koji rade sa svojim timovima na pisanju zakona, intencija zaista nije da bilo koga i na bilo koji način diskreditujemo, degradiramo, obmanemo. Zakone glasate vi, a ne mi kao ministri. Dakle, glasaju narodni poslanici kao predstavnici legitimiteta, nosilaca suvereniteta ove zemlje, a to su građani. Sedite u ovom domu i vaše je pravo da glasate kako želite.
Što se tiče ovog konkretnog zakona, želimo bolju primenu instituta neposredne demokratije. To je nešto konkretno. Pravimo ga za ovo vreme. Ne pravimo ga za neko bivše vreme. Pravimo ga upravo za ovo vreme. Želimo da u ovom vremenu uvremenimo ono što se u praksi pokazalo, kao na primer mesne zajednice koje nisu funkcionisale da funkcionišu na jedan bolji način. To je valjda za ovo vreme. Nije to ništa sporno. Da li je sporno ako želimo efikasniji rad opština? Ne vidim zašto bi to bilo sporno. Ako kažemo da je 24 sata minimum vremena za sazivanje sednice, da ne bi dolazilo do zloupotreba do koje je dolazilo, da li je to bolje ili gore u odnosu na ono što je bila praksa? Mislim da je bolje.
Takođe, broj članova veća, broj pomoćnika predsednika opština ili gradonačelnika smo uveli u skladu sa skalom o broju stanovnika u opštinama i mislim da to, takođe, vodi jednoj racionalizaciji, optimizaciji i eliminiše ono što je bila, na neki način, u nekim sredinama politička zloupotreba da bi se udomili neki funkcioneri. Mislim da je i to dobro, a da nije loše. Svakako vi imate pravo da kažete da nije dobro, da možda želimo da vas na taj način obmanemo. Naša namera, najiskrenije, nije bila da vas obmanemo, niti zameram zaista na rečniku. Imate prava da govorite u ovom domu šta god želite. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.
Dakle, zaista nemam mandat da pregovaram sa EU. Mislim da je to sasvim kvalifikovano, kvalitetno radi ministarka Jadranka Joksimović i šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević. Imao sam i ta iskustva, nije da nisam, i mislim da Srbija zaista vrlo predano radi na tom polju, sasvim realistično i u interesu građanki i građana.
Što se tiče pomenute navodne zabrane zapošljavanja, ja bih rekao da je to racionalizacija. Ja nisam pominjao zabranu zapošljavanja, rekao sam racionalizacija i optimizacija. Ta racionalizacija ne predviđa isključivo zabranu zapošljavanja, a dva su zakona koja tretiraju ova pitanja i zakoni koji su doneti u ovom domu, opet ponavljam, nas obavezuju da primenjujemo - Zakon o budžetskom sistemu i Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i nadamo se, i kucate na otvorena vrata gospođo Radeta, da ćemo od iduće godine na neki način biti u poziciji da tu racionalizaciju, a ne zabranu zapošljavanja, sprovodimo po jednom liberalnijem modelu.
Slažem se sa vama, i kucate na otvorena vrata, dakle, ustavna nadležnost je vođenje spoljne politike, ali ovaj član na govori o lokalnim samoupravama koje vode spoljnu politiku, nego prate proces evropskih integracija u smislu blagovremenog informisanja o tome šta se dešava, a radi se o dvadeset i jednom poglavlju gde su lokalne samouprave zainteresovane. Valjda je logično da oni koji su odbornici, narodni predstavnici, predstavnici građana u lokalnim samoupravama budu uključeni u taj proces i da idu u susret tim stvarima, a ne da zabiju glavu u pesak, da zaborave na sve ostalo i kao noj da ne gledaju šta se dešava u njihovim sredinama. Hvala vam.
Zahvaljujem, predsedavajući.
Gospodine Martinoviću, naravno da je ovaj sramni čin jedan poziv na linč i kao što se to obično događa, od strane anonimnog autora, nešto što je neprihvatljivo u jednoj demokratskoj državi kakva Srbija jeste.
Ovaj odnos prema našoj spoljnoj politici, prema politici koju personifikuje predsednik Republike i u odnosima sa Republikom Hrvatskom, gde ima mnogo teških i otvorenih pitanja, ali pokušavamo da pokažemo tu i na tom polju i liderstvo i da napravimo boljitak za budućnost svih nas u regionu.
Naravno da ću preneti, pre svega kao ministar u Vladi, ovo sramno pismo i nadležnim organima, pre svega ministru unutrašnjih poslova.
Ono što je važno za Srbiju, to je da je Srbija ozbiljna država, da takođe imamo i jasno definisane zakone koji tretiraju, između ostalog, i pitanja nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Ni na koji način ne smeju biti ugrožena prava svih predstavnika nacionalnih manjina, bilo da govorimo o Bunjevcima, Rumunima, Vlasima, Romima, Hrvatima. Imamo 21 nacionalni savet i mi se time ponosimo.
Oni koji su ekstremisti, oni koji na takav način sagledavaju bavljenje politikom i zaštitom svojih manjinskih prava, prosto ne pripadaju jednom uređenom društvu, a Srbija svakako jeste jedno uređeno društvo. Hvala vam.
Zahvaljujem predsednice.
Pre svega, prosto nema bojazni u pogledu nekog eventualnog teritorijalnog objedinjavanja ove tri opštine u centralnom delu Srbije, ako se ne varam, a ne na jugu Srbije. Dakle, ovde se radi o sporazumu, odnosno mogućnosti koja se ostavlja zakonom da se opštine dogovore, potpišu sporazum o obavljanju određenih poslova i to je nešto što zaista nema veze sa nekim separatizmom ili teritorijalnim objedinjavanjem. Podsećam, dakle, radi se o centralnom delu Srbije.
Što se tiče isticanja državnih simbola Srbije, takođe nema problema u te tri opštine. Slažem se da ponekad, pre svega kada je dan zastave imamo situaciju da se ističu simboli druge države i to ne sporimo.
Što se tiče, u više navrata ste rekli kao poslanička grupa da lokalne samouprave ne mogu da vode spoljnu politiku, to i nije intencija. Slažemo se oko toga, dakle, znamo ko vodi spoljnu politiku, ali govorim o nečemu drugom, o praćenju procesa evropskih integracija i onoga što je blagovremeno informisanje predstavnika. Opet podsećam, to se radi preko stalne konferencije gradova i opština, predstavnika lokalnih samouprava, jer se praktično 21 poglavlje odnosi upravo na sve ono što dotiče onog krajnjeg korisnika, a to je građanin te lokalne samouprave u kojoj ti građani žive. Zahvaljujem.
Prosto, dakle, uklanjanje tog spomenika uz sve kontraverze koje je izazvalo ne predstavlja državne simbole Republike Srbije, a spomenik je uklonjen, tako da je država pokazala da na čitavoj svojoj teritoriji može da primenjuje zakone.
Ako govorimo o državnim simbolima države Srbije, sa tim problema nema, to sam rekao, ako ste me slušali.
Zahvaljujem predsednice.
Prosto, zbog koncepta o kome govorimo ovde već danima, dakle, imamo 15 oblasti, kao što ste i vi rekli, koje se baziraju na Ustavu i na sektorskim zakonima i dali ste sada neke primere koji upravo idu u prilog toj tezi.
Dakle, mi ćemo jedinstveni popis poslova, kao što sam rekao, radimo na njemu, već je 80% završen, ono što je značajno to je da, evo, dali ste primer za održavanje zgrada, Zakon o stanovanju sektorski je zakon, Zakon o planiranju i izgradnji. Dakle, sve su to stvari koje predstavljaju sektorske zakone, dakle oblasti, ali naravno da nije izbačeno iz ovog zakona i po tom popisu poslova će svakako sve to biti tu prisutno, ali se bazira, novi je model, bazira se na oblastima koje su definisane Ustavom i sektorskim zakonima. Hvala vam.
Zahvaljujem, predsedavajući.
Gospodine Vujiću, naravno da imaju obavezu da vas obaveste o pripremi odluke koja bi se našla na dnevnom redu lokalne skupštine. Ova odredba upravo ide u prilog tezi da preciziramo da, u slučaju, ukoliko sada, hipotetički, ne pričamo o Vrnjačkoj Banji, bilo gde, odbornici nisu dobili potrebne informacije, nisu dobili pripremu praktično za sednicu, da se zna koja je adresa na kojoj će se odbornik obratiti kako bi dobio te potrebne informacije.
Što se tiče politike, to je prosto odluka koja mora da nađe svoje ishodište u nekoj formi. Ta forma treba da proizvede odluku, odnosno predlog odluke. Sada govorite o prodaji zemljišta, ali možemo da govorimo i o nekim drugim odlukama. Dakle, svakako o pripremi te odluke bi morali da budete obavešteni.
Nije replika, prosto pojašnjenje.
Dakle, nismo mi ti koji sankcionišemo, skupština je ta koja može da sankcioniše u slučaju da neko vama ne dostavi podatke, ali sada ne bih ulazio na politički teren. Uveren sam da bez kvalifikovane, validne odluke skupštine nije moglo da dođe do otuđenja zemljišta.
Što se tiče licitacija, to je totalno druga procedura. Ako nije bilo odluke na skupštini opštine o otuđenju zemljišta, to je onda nešto što se može definisati kao nepravilnost, a što se tiče licitacija, tu zaista ne bih hteo da ulazim u tematiku nečega što se događalo u praksi.
Mislim da je ova odredba sasvim jasna. Ne radi se o obavezi, nego o pravu koje možete koristiti. Mi nismo ti koji izričemo bilo kakve sankcije, osim ako sada idemo dalje. Što se tiče ministarstva, imamo upravni inspektorat i možemo u slučaju nekih nepravilnosti u tim upravnim stvarima da pošaljemo inspekciju, ali to nema veze sa ovim.
Zaista zahvaljujem na ovim pitanjima, ne bih ulazio dalje u polemiku, ne moram da imam odgovor, dakle, ja sam dao i pružio odgovor. Imate odredbu zakona, imate i institut odborničkog pitanja, na primer u lokalnom parlamentu koje možete da postavite, dostupnost informacija od javnog značaja takođe i tu proceduralnu mogućnost možete iskoristiti, ali mislim da prosto nije ni sa moje strane korektno da ja sada vas podučavam koji su vam mehanizmi na raspolaganju, kako biste zaista uradili ono što jeste vaš posao, a to je da date odgovore onom procentu građana koji su naravno glasali za vašu odborničku listu.
Pošto ovo već prelazi na teren lokalne političke, neću reći borbe, ali jednog legitimnog iznošenja političkih stavova, ja kao ministar u tome zaista ne mogu da učestvujem. Dakle, to nije moja uloga. Mogu kada izađem iz ove sale ili ako sam na nekom partijskom skupu, a sada zaista ne bih da dalje govorim na tu temu.
Zahvaljujem, predsedavajući.
Prihvatam ovaj amandman.
Zahvaljujem, predsedavajući.
Prihvatam ovaj amandman.
Prihvatamo ovaj amandman.
Zahvaljujem, predsedavajući.
Dakle, kao što znate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ima jedan sektor – upravnu inspekciju, koja se bavi rokovima, upravnim stvarima, dakle, nemamo tu vrstu nadležnosti da utvrđujemo da li su se i na koji način preko fudbalskog kluba isplaćivale plate, ali ono što svakako znamo i na čemu smo radili i u prethodnoj godini i za vreme dok je aktuelna premijerka bila na čelu ovog ministarstva, to je da pokušamo da saniramo zaista jedno loše stanje, jednu inflaciju osnivanja ustanova i preduzeća upravo u konkretnoj opštini Smederevska Palanka i na tom polju smo zaista uradili dosta.
Takođe, radi istine, jutros ste rekli jednu stvar koja prosto ne stoji, sada ste ponovo to uradili, uveren sam da je to samo propust, da nije tendencija, dakle, drugog dana nakon elementarnih nepogoda u Smederevskoj Palanci je boravio državni sekretar Ministarstva poljoprivrede gospodin Radošević. U svaku od opština je Vlada i resorno ministarstvo praktično opredelilo po nekog od državnih sekretara da ih obiđu.
Što se tiče konkretno Smederevske Palanke, Svilajnca, već tokom sutrašnjeg dana upravo će tamo boraviti jedan od državnih sekretara iz Ministarstva na čijem sam ja čelu, imajući u vidu da sam u obavezi da prisustvujem ovde sednici parlamenta. Tako da, ne treba izazivati paniku i na toj, rekao bih, nesreći koja se dogodila dobijati ili pokušati dobiti neke političke poene. Hvala vam.