Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Branko Ružić

Branko Ružić

Socijalistička partija Srbije

Govori

Zahvaljujem predsednice.
Pre svega, prosto nema bojazni u pogledu nekog eventualnog teritorijalnog objedinjavanja ove tri opštine u centralnom delu Srbije, ako se ne varam, a ne na jugu Srbije. Dakle, ovde se radi o sporazumu, odnosno mogućnosti koja se ostavlja zakonom da se opštine dogovore, potpišu sporazum o obavljanju određenih poslova i to je nešto što zaista nema veze sa nekim separatizmom ili teritorijalnim objedinjavanjem. Podsećam, dakle, radi se o centralnom delu Srbije.
Što se tiče isticanja državnih simbola Srbije, takođe nema problema u te tri opštine. Slažem se da ponekad, pre svega kada je dan zastave imamo situaciju da se ističu simboli druge države i to ne sporimo.
Što se tiče, u više navrata ste rekli kao poslanička grupa da lokalne samouprave ne mogu da vode spoljnu politiku, to i nije intencija. Slažemo se oko toga, dakle, znamo ko vodi spoljnu politiku, ali govorim o nečemu drugom, o praćenju procesa evropskih integracija i onoga što je blagovremeno informisanje predstavnika. Opet podsećam, to se radi preko stalne konferencije gradova i opština, predstavnika lokalnih samouprava, jer se praktično 21 poglavlje odnosi upravo na sve ono što dotiče onog krajnjeg korisnika, a to je građanin te lokalne samouprave u kojoj ti građani žive. Zahvaljujem.
Prosto, dakle, uklanjanje tog spomenika uz sve kontraverze koje je izazvalo ne predstavlja državne simbole Republike Srbije, a spomenik je uklonjen, tako da je država pokazala da na čitavoj svojoj teritoriji može da primenjuje zakone.
Ako govorimo o državnim simbolima države Srbije, sa tim problema nema, to sam rekao, ako ste me slušali.
Zahvaljujem predsednice.
Prosto, zbog koncepta o kome govorimo ovde već danima, dakle, imamo 15 oblasti, kao što ste i vi rekli, koje se baziraju na Ustavu i na sektorskim zakonima i dali ste sada neke primere koji upravo idu u prilog toj tezi.
Dakle, mi ćemo jedinstveni popis poslova, kao što sam rekao, radimo na njemu, već je 80% završen, ono što je značajno to je da, evo, dali ste primer za održavanje zgrada, Zakon o stanovanju sektorski je zakon, Zakon o planiranju i izgradnji. Dakle, sve su to stvari koje predstavljaju sektorske zakone, dakle oblasti, ali naravno da nije izbačeno iz ovog zakona i po tom popisu poslova će svakako sve to biti tu prisutno, ali se bazira, novi je model, bazira se na oblastima koje su definisane Ustavom i sektorskim zakonima. Hvala vam.
Zahvaljujem, predsedavajući.
Gospodine Vujiću, naravno da imaju obavezu da vas obaveste o pripremi odluke koja bi se našla na dnevnom redu lokalne skupštine. Ova odredba upravo ide u prilog tezi da preciziramo da, u slučaju, ukoliko sada, hipotetički, ne pričamo o Vrnjačkoj Banji, bilo gde, odbornici nisu dobili potrebne informacije, nisu dobili pripremu praktično za sednicu, da se zna koja je adresa na kojoj će se odbornik obratiti kako bi dobio te potrebne informacije.
Što se tiče politike, to je prosto odluka koja mora da nađe svoje ishodište u nekoj formi. Ta forma treba da proizvede odluku, odnosno predlog odluke. Sada govorite o prodaji zemljišta, ali možemo da govorimo i o nekim drugim odlukama. Dakle, svakako o pripremi te odluke bi morali da budete obavešteni.
Nije replika, prosto pojašnjenje.
Dakle, nismo mi ti koji sankcionišemo, skupština je ta koja može da sankcioniše u slučaju da neko vama ne dostavi podatke, ali sada ne bih ulazio na politički teren. Uveren sam da bez kvalifikovane, validne odluke skupštine nije moglo da dođe do otuđenja zemljišta.
Što se tiče licitacija, to je totalno druga procedura. Ako nije bilo odluke na skupštini opštine o otuđenju zemljišta, to je onda nešto što se može definisati kao nepravilnost, a što se tiče licitacija, tu zaista ne bih hteo da ulazim u tematiku nečega što se događalo u praksi.
Mislim da je ova odredba sasvim jasna. Ne radi se o obavezi, nego o pravu koje možete koristiti. Mi nismo ti koji izričemo bilo kakve sankcije, osim ako sada idemo dalje. Što se tiče ministarstva, imamo upravni inspektorat i možemo u slučaju nekih nepravilnosti u tim upravnim stvarima da pošaljemo inspekciju, ali to nema veze sa ovim.
Zaista zahvaljujem na ovim pitanjima, ne bih ulazio dalje u polemiku, ne moram da imam odgovor, dakle, ja sam dao i pružio odgovor. Imate odredbu zakona, imate i institut odborničkog pitanja, na primer u lokalnom parlamentu koje možete da postavite, dostupnost informacija od javnog značaja takođe i tu proceduralnu mogućnost možete iskoristiti, ali mislim da prosto nije ni sa moje strane korektno da ja sada vas podučavam koji su vam mehanizmi na raspolaganju, kako biste zaista uradili ono što jeste vaš posao, a to je da date odgovore onom procentu građana koji su naravno glasali za vašu odborničku listu.
Pošto ovo već prelazi na teren lokalne političke, neću reći borbe, ali jednog legitimnog iznošenja političkih stavova, ja kao ministar u tome zaista ne mogu da učestvujem. Dakle, to nije moja uloga. Mogu kada izađem iz ove sale ili ako sam na nekom partijskom skupu, a sada zaista ne bih da dalje govorim na tu temu.
Zahvaljujem, predsedavajući.
Prihvatam ovaj amandman.
Zahvaljujem, predsedavajući.
Prihvatam ovaj amandman.
Prihvatamo ovaj amandman.
Zahvaljujem, predsedavajući.
Dakle, kao što znate, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ima jedan sektor – upravnu inspekciju, koja se bavi rokovima, upravnim stvarima, dakle, nemamo tu vrstu nadležnosti da utvrđujemo da li su se i na koji način preko fudbalskog kluba isplaćivale plate, ali ono što svakako znamo i na čemu smo radili i u prethodnoj godini i za vreme dok je aktuelna premijerka bila na čelu ovog ministarstva, to je da pokušamo da saniramo zaista jedno loše stanje, jednu inflaciju osnivanja ustanova i preduzeća upravo u konkretnoj opštini Smederevska Palanka i na tom polju smo zaista uradili dosta.
Takođe, radi istine, jutros ste rekli jednu stvar koja prosto ne stoji, sada ste ponovo to uradili, uveren sam da je to samo propust, da nije tendencija, dakle, drugog dana nakon elementarnih nepogoda u Smederevskoj Palanci je boravio državni sekretar Ministarstva poljoprivrede gospodin Radošević. U svaku od opština je Vlada i resorno ministarstvo praktično opredelilo po nekog od državnih sekretara da ih obiđu.
Što se tiče konkretno Smederevske Palanke, Svilajnca, već tokom sutrašnjeg dana upravo će tamo boraviti jedan od državnih sekretara iz Ministarstva na čijem sam ja čelu, imajući u vidu da sam u obavezi da prisustvujem ovde sednici parlamenta. Tako da, ne treba izazivati paniku i na toj, rekao bih, nesreći koja se dogodila dobijati ili pokušati dobiti neke političke poene. Hvala vam.
Zahvaljujem, predsedavajući.
Gospođo Radeta, hvala i vama na ovom kreativnom i lucidnom amandmanu.
Što se tiče referenduma, Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi je poseban zakon i ovaj zakon prosto ne tretira to pitanje, a na nacrtu ovog zakona je već rađeno i uradićemo i pripremiti taj propis tokom ove godine.
Što se tiče teze da mesne zajednice ili opštine vode spoljnu politiku, to zaista ne stoji, a ponavljam, dakle, 70% upodobljavanja našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU se upravo odnosi na jedinice lokalne samouprave i iz tog razloga stoji ta odredba u zakonu.
Što se tiče te navodne zloupotrebe koju ste spomenuli za opštinu Kuršumlija, zaista nemam podatke, ali kada budemo proverili, ja ću vam svakako dati kvalifikovan odgovor.
Rekli ste da smo dali prevelika ovlašćenja mesnim zajednicama. Ne, mi upravo želimo da uvedemo red i da uvedemo jedan sistem funkcionisanja koji korespondira sa praksom, jer smo ranije, odnosno do sada imali situaciju da su mesne zajednice bile kao čardak ni na nebu ni na zemlji. Sada ovim predlogom praktično uvodimo red.
Što se tiče tog jednog primera, koji ste naveli, da se praktično na zboru odlučivalo, to je po ovom ranijem zakonskom rešenju bilo moguće. Sada su ovlašćenja mesne zajednice zaista sužena i opštine su te koje će uređivati taj rad, a mesne zajednice će svakako biti teritorije gde će se opredeljivati prioriteti koji će kasnije biti predlagani kroz budžet na samoj skupštini opštine. Hvala.
Zahvaljujem, predsedavajući.
Radi činjenica, zahvaljujem i vama na ovoj kritici, ali u članu 2. se jasno govori o sprovođenju obaveznog postupka javne rasprave prilikom pripreme statuta, budžeta u delu planiranja investicija, i to je novo i ne bih rekao da je kozmetička promena. Videćemo naravno u implementaciji da li je to samo kozmetička promena ili je suštinska. Rekao bih da je suštinska, da uvodi tu participativnost, inkluzivnost građana kroz njihove inicijative. Ne prepoznajem da je to sada neki populizam ili kozmetička promena. Naravno, navodi se i kod drugih opštih akata kvalifikovan broj građana ili zahtev jedne trećine odbornika itd. U ovom delu, zaista, uz najveću volju, ne mogu da se složim sa vašom konstatacijom. Hvala vam.
Dakle, bosanski jezik jeste u službenoj upotrebi u državi Srbiji, upotreba regulisana zakonom. Proverićemo svakako, ovo što ste već u tri navrata spomenuli ovde u Domu, da ne ispadne da dugujemo odgovor, mislim da to zadire i u materiju kojom se bavi i Ministarstvo kulture, radi se o fasadi na zgradi Muzeja u Novom Pazaru. Kada prikupim informacije svakako ću vam dati odgovor na to pitanje. Ali, suštinski mislim da je mnogo važno da se ne bavimo onim tzv. narcizmima malih razlika. Tako da, videćemo da li je bilo koji član zakona na ovaj način prekršen, time što je napisano nešto na bosanskom jeziku na fasadi jedne zgrade, ali u svakom slučaju prihvatam pitanje.
Dužan sam, s obzirom da državna uprava radi zaista predano, narodna poslanica Radeta je postavila pitanje vezano za školu u Kuršumliji, u selu Spance, pa bih iskoristio priliku samo da odgovorim i na to pitanje.
Imajući u vidu da postoji presuda Osnovnog suda u Kuršumliji iz 1991. godine, kojom se raskida ugovor o prenosu nepokretnosti parcele ili školske zgrade između Osnovne škole „Miloje Zakić“ iz Kuršumlije i preduzeća „Planinka“, taj ugovor je zaključen 1986. godine, dakle, niti je dotični Raičević bio tada direktor, niti je tačna ova tvrdnja koju ste izneli, a koju vam je dostavio odbornik vaše političke stranke. Čisto zbog toga što ste zatražili odgovor od mene i gospodina Šarčevića, ja sam danas ovde i evo, dobili smo jasan odgovor. Hvala vam.
Zahvaljujem.
Prosto, da se ne vraćamo daleko u istoriju, ali radi se o pozitivnoj intenciji, a da li je bio štetan ugovor, to naravno da možemo da zaključujemo, 1986. godine je bilo planirano otvaranje pogona konfekcije, upravo u ovom objektu, do toga nije došlo, i 1991. godine je tadašnji direktor Osnovne škole „Miloje Zakić“, zatražio da se objekat vrati školi, što je tada i učinjeno. Tako da, mi ne pričamo o nečemu što je nasleđeno, prosto govorim o nečemu što ste vi postavili sa pravom, kao pitanje i ja vam pružio odgovor.
Što se tiče ovog drugog problema, za to zaista nemam validnu informaciju, ukoliko je budem imao i to ću vam pružiti.
Zahvaljujem.
Vrlo kratko, Zakon o teritorijalnoj organizaciji poznaje dva termina, dakle, termin naseljeno mesto i katastarska opština. Dakle, nema diskriminacije u odnosu na selo ili na grad. Naseljeno mesto može biti selo, naseljeno mesto može biti grad. Tako da, nema bilo kakve vrste diskriminacije u tom smislu.