Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Branko Ružić

Branko Ružić

Socijalistička partija Srbije

Govori

Zahvaljujem, predsedavajući.
Radi činjenica, zahvaljujem i vama na ovoj kritici, ali u članu 2. se jasno govori o sprovođenju obaveznog postupka javne rasprave prilikom pripreme statuta, budžeta u delu planiranja investicija, i to je novo i ne bih rekao da je kozmetička promena. Videćemo naravno u implementaciji da li je to samo kozmetička promena ili je suštinska. Rekao bih da je suštinska, da uvodi tu participativnost, inkluzivnost građana kroz njihove inicijative. Ne prepoznajem da je to sada neki populizam ili kozmetička promena. Naravno, navodi se i kod drugih opštih akata kvalifikovan broj građana ili zahtev jedne trećine odbornika itd. U ovom delu, zaista, uz najveću volju, ne mogu da se složim sa vašom konstatacijom. Hvala vam.
Dakle, bosanski jezik jeste u službenoj upotrebi u državi Srbiji, upotreba regulisana zakonom. Proverićemo svakako, ovo što ste već u tri navrata spomenuli ovde u Domu, da ne ispadne da dugujemo odgovor, mislim da to zadire i u materiju kojom se bavi i Ministarstvo kulture, radi se o fasadi na zgradi Muzeja u Novom Pazaru. Kada prikupim informacije svakako ću vam dati odgovor na to pitanje. Ali, suštinski mislim da je mnogo važno da se ne bavimo onim tzv. narcizmima malih razlika. Tako da, videćemo da li je bilo koji član zakona na ovaj način prekršen, time što je napisano nešto na bosanskom jeziku na fasadi jedne zgrade, ali u svakom slučaju prihvatam pitanje.
Dužan sam, s obzirom da državna uprava radi zaista predano, narodna poslanica Radeta je postavila pitanje vezano za školu u Kuršumliji, u selu Spance, pa bih iskoristio priliku samo da odgovorim i na to pitanje.
Imajući u vidu da postoji presuda Osnovnog suda u Kuršumliji iz 1991. godine, kojom se raskida ugovor o prenosu nepokretnosti parcele ili školske zgrade između Osnovne škole „Miloje Zakić“ iz Kuršumlije i preduzeća „Planinka“, taj ugovor je zaključen 1986. godine, dakle, niti je dotični Raičević bio tada direktor, niti je tačna ova tvrdnja koju ste izneli, a koju vam je dostavio odbornik vaše političke stranke. Čisto zbog toga što ste zatražili odgovor od mene i gospodina Šarčevića, ja sam danas ovde i evo, dobili smo jasan odgovor. Hvala vam.
Zahvaljujem.
Prosto, da se ne vraćamo daleko u istoriju, ali radi se o pozitivnoj intenciji, a da li je bio štetan ugovor, to naravno da možemo da zaključujemo, 1986. godine je bilo planirano otvaranje pogona konfekcije, upravo u ovom objektu, do toga nije došlo, i 1991. godine je tadašnji direktor Osnovne škole „Miloje Zakić“, zatražio da se objekat vrati školi, što je tada i učinjeno. Tako da, mi ne pričamo o nečemu što je nasleđeno, prosto govorim o nečemu što ste vi postavili sa pravom, kao pitanje i ja vam pružio odgovor.
Što se tiče ovog drugog problema, za to zaista nemam validnu informaciju, ukoliko je budem imao i to ću vam pružiti.
Zahvaljujem.
Vrlo kratko, Zakon o teritorijalnoj organizaciji poznaje dva termina, dakle, termin naseljeno mesto i katastarska opština. Dakle, nema diskriminacije u odnosu na selo ili na grad. Naseljeno mesto može biti selo, naseljeno mesto može biti grad. Tako da, nema bilo kakve vrste diskriminacije u tom smislu.
Zahvaljujem, predsednice.
Upravo na tragu onoga što je narodna poslanica rekla, dakle, što se tiče tzv. pravno nevidljivih lica, to pitanje smo rešili, upisali ih u MKR i čak dobili pohvale da smo praktično najbolje organizovano društvo u regionu po tom pitanju. Mislim da smo i sa Zaštitnikom građana, takođe i sa njihove strane smo dobili potvrdu tog dobrog rezultata, tako da, u svakom slučaju, jedno veoma značajno pitanje koje smo rešili. Hvala.
Zahvaljujem.
Pre svega, naravno da Vlada Republike Srbije uvek interventno reaguje u situacijama kao što se to dogodilo pre dva dana u opštinama koje je i gospodin Milojičić naveo.
Na sednici Vlade juče je formirano koordinaciono telo ili radna grupa u čiji sastav ulaze predstavnici i ovog ministarstva, državni sekretar Stević, takođe Ministarstva finansija, Ministarstva poljoprivrede.
Predsednica Vlade će danas posetiti Topole. Popis štete u jedinicama loklane samouprave koje su bile praktično predmet elementarnih nepogoda se već, u skladu sa zakonom, vrši i Vlada Republike Srbije će svakako izaći u susret potrebama svih opština u kojima je došlo do ovih šteta koje ste naveli.
Zahvaljujem.
Prosto, zbog preciznosti. Ova materija se uređuje Zakonom o popisu, tako da to nije predmet ovog zakona. A, sledeći popis je, ako se ne varam, 2021. godine, tako da imamo zaista vremena da i upodobimo ovo o čemu ste pričali.
Ono što u zakonu piše, a možda niste pročitali, to je da postoji obaveza da se u seoskim sredinama formiraju mesne zajednice, pa se na taj način svakako vodi računa i o seoskim naseljima. Hvala.
(Boško Obradović: Replika.)
Zahvaljujem, predsedavajući.
Zaista nemam nameru da ulazim u zamku da polemišem, niti imam tu mogućnost, sa narodnim poslanicima, ali prosto zbog preciznosti. Vlada nije predlagač izmena i dopuna Zakona o teritorijalnoj organizaciji. To ste videli, nadam se u dnevnom redu, a ovde se radi o predlogu četiri narodna poslanika, vaših kolega koji sede u ovom domu i tiče se, pre svega, opština Bor i Prokuplje.
Što se tiče Zakona o teritorijalnoj organizaciji, koji ste spomenuli, postoji termin „naseljeno mesto“. Niti se diskriminiše selo, niti se favorizuje grad. Naseljeno mesto, hvala Bogu, evo pomenuli ste selo iz koga vi potičete, ima ljudi, čim je naseljeno, je termin koji se koristi u zakonu. Naseljeno mesto može biti selo, može biti grad, tako da razumem potrebu da praktično to koristite za sticanje nekog političkog profita, i to je legitimno, nije sporno, ali prosto nije utemeljeno u normama i, rekao bih, nije korektno ići na sentiment tih ljudi koji zaista vredno i predano rade u selu. Termini koji postoje u zakonu, koji su prepoznati – naseljeno mesto i katastarska opština. Tu ništa nije sporno. Zahvaljujem.
Što se tiče pomoćnika predsednika opštine i gradonačelnika radi se o ljudima koji su praktično najbliži saradnici predsednika, vi gospodine Šulkiću to najbolje znate, bili ste u jednom dužem vremenskom periodu na čelu jedne opštine.
Što se tiče nalaza ili naloga upravne inspekcije i tu ste u pravu, to je bilo pre dve i po godine ili tri, ali kada je stupio na snagu Zakon o zaposlenima u Autonomnim pokrajinama, jedinicama lokalne samouprave, pomoćnici prelaze u kabinet, tako da prosto to više nije slučaj i nije činjenično utemeljeno, a ovo što ste rekli da treba možda imati pomoćnika za protivgradnu zaštitu niko to ne osporava niti ograničava da predsednik ukoliko se ukaže potreba iznađe i pomoćnika za jednu takvu oblast.
Dakle, te prioritetne oblasti na koje se fokusira predsednik dozvolićete da je ipak do njega i do one vladajuće većine koja opredeljuje tu situaciju, ali kada ste već pomenuli protivgradnu zaštitu, moram reći da su ove elementarne nepogodne od pre dva dana, evo sad smo dobili informaciju da je vanredno stanje uvedeno i u opštini Petrovac na Mlavi.
Dakle, moramo imati u vidu činjenicu da je za ovaj prethodni period u Srbiji ispaljeno protivgradnih raketa četiri puta više, nego što je to činjeno u proseku ranijih godina. Ono što je tehnički prosto problem ti gradonosni oblaci koji dolaze od Hrvatske, Bosne na ovamo ukoliko se ne tretiraju iznad teritorija ovih država na kraju nemaju mnogo pozitivnih efekata u sprečavanju svega onoga što se nažalost dogodilo. Ali, ono što je važno to je da postoji saradnja između Srbije i Republike Srpske, odnosno BiH, radi se na tome da se uspostavi ta saradnja i sa Republikom Hrvatskom i ovakve stvari se nisu rešavale u vremenima bivše Jugoslavije, jer je tada bila jedinstvena protivgradna zaštita i tako da su te, da kažem, negativne posledice bile svedene na minimum. Sada je važno sada opet integrisati čitavu teritoriju u smislu protivgradne zaštite i preventivno delovati. Da ne ispadne da Vlada, MUP, Centru za vanredne situacije, lokalne samouprave, Ministarstvu poljoprivrede ne rade svoj posao, rade ga mnogo bolje i mnogo više, ažurnije, odgovornije nego što je to bilo ranijih godina. Hvala vam.
Zahvaljujem, predsednice.
Mi se uvek trudimo da budemo u temi, ne ulazeći u to što poslanici ponekad iskoriste svoje pravo da brane amandman za neke druge potrebe.
Dakle, vezano za pomenuta pitanja o finansiranju jedinica lokalnih samouprava, ovaj zakon prosto ne tretira to pitanje. Nije to materija kojom se ovaj zakon bavi. To govorim ne zato što dotični poslanik to ne razume, već pre svega zbog javnosti.
Što se tiče zadrugarstva, želim da vas podsetim da smo jasno pre svega promenili koncept i osvrćemo se na oblasti koje su definisane Ustavom i sektorskim ili posebnim zakonima, a da se paralelno sa tim pravi lista i već je urađeno skoro 80% onih poslova kojima se lokalne samouprave bave. Tako da prosto ne stoji.
Što se tiče vulnerabilnih grupa ili osetljivih grupa, sasvim je dovoljno širok pojam da bi obuhvatio sve one grupe na koje se to odnosi. Naravno da je država Srbija zbog negativnih efekata refleksija migrantske krize pokazala pre svega solidarnost, što jeste jedan aksiom ponašanja svih građana Srbije i to je nešto što, po meni, nije sporno, ali migranti nisu predmet ovog zakona.
Što se tiče neradnika u jedinicama lokalne samouprave, takođe ovaj zakon ne tretira to pitanje, to pitanje se rešava Zakonom o zaposlenim u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Postoji radno vreme, postoji sistem nagrađivanja i to se zna.
Što se tiče povećanja plata državnim službenicima, da sam imao prostora da vam odmah odgovorim, odgovorio bih. U novembru mesecu prošle godine 5% su svi državni službeni dobili povećanje. Da li je ono dovoljno ili ne, to je drugo pitanje. U svakom slučaju, vrlo odgovorno se Vlada odnosi i prema budžetu i prema svim državnim službenicima koji vredno rade.
Da li će se politika partije kojoj ja pripadam, u to neću da ulazim, menjati ili ne, da li će se status posle ovih 28 godina promeniti, mislim da je dobro da ponekad izvučete pouke iz toliko dugog bitisanja na političkoj sceni da vidite kako jedna ozbiljna politička partija funkcioniše. Hvala vam.
Da ne budemo nedorečeni, naravno da su finansije i uopšte finansiranje jedinica lokalnih samouprava veoma dragocen segment uopšte funkcionisanja tih lokalnih samouprava, ali moramo biti i realistični u nečemu što se zove poznavanje nekog ranijeg perioda, načina funkcionisanja, nedomaćinskog odnosa prema određenim lokalnim samoupravama, u nekim je, naravno, bilo drugačije.

Naravno da postoje kriterijumi kada se opredeljuju sredstva iz tekuće budžetske rezerve, to nije fontana želja. Neka sredstva se, naravno, koriste za saniranje nekih potreba koje su bile i nasleđene, pritom to ne navodim kao opravdanje, nego kao realnu situaciju u kojoj se Vlada Srbije nađe kada dođe do takvih zahteva. Svakako da kriterijum nije političke prirode. Pomenuli ste ovde i taj problem oko finansiranja, oko navodnog smanjenja tih sredstava itd.

Ako uđemo u neku dublju temu o tome kako sprovesti demetropolizaciju, decentralizaciju, pa na kraju i, neku vrstu regionalizacije, mislim da je upravo ova Vlada od 2012. godine, pa nadalje, uradila mnogo da se privuku investitori, da se otvore nova radna mesta, da se praktično, tačka račvanja, npr. na jugu Srbije locira u Nišu, pa onda vidite da svi okruzi, poput Topličkog, Jablaničkog, Pčinjskog, Zaječarskog, Pirotskog, itd, gravitiraju upravo Nišu, ne ide se više na gore.

To se radi naravno, i uradiće se i u istočnoj i u zapadnoj Srbiji, Vojvodina je već svi znamo, u mnogim segmentima razvijenija. Tako da, Vlada Srbije veoma studiozno pristupa tome..


Hvala. Davno sam izašao odavde, pa zaboravio da nemam više vremena.

U svakom slučaju, format sredstava koje opštine imaju to su ustupljeni, prihodi za poverene poslove, transferi, i izvorni prihodi. Da ne bi oduzimao vreme i kršio Poslovnik, možda ću se u nekom kasnijem javljanju obratiti tim povodom da pojasnim neke stvari.
Zahvaljujem, predsednice.
Dakle, upravo i na tragu ovoga što je kolega Arsić rekao, a kolege, odnosno poslanici Vukadinović, Aleksić pitali, kao što sam rekao, imamo ustupljene prihode od poverenih poslova koje lokalne samouprave sprovode, imamo izvorne prihode, imamo transfere. Godine 2016, ako se ne varam, su promenjene dve ili tri odredbe Zakona o finansiranju lokalnih samouprava. Inače, to je materija kojom se bavi Ministarstvo finansija. Ostalo je da se radi na polju iznalaženja novih formula za, praktično, transfere prema jedinstvenim lokalnim samoupravama i da se taj zakonski predlog na jedan sveobuhvatan način uredi i na tome će se svakako i raditi.
Narodski rečeno, mnogo je važno sa koliko sredstava raspolažete kada govorite o tome da treba u toj strukturi transfera prosto opredeliti sredstva i dalje govorim zaista vrlo kvalifikovano da nema bilo kakvih kažnjavanja bilo koje jedinice lokalne samouprave.
Sami ste rekli, ako već gledate tu politički kriterijum, 98% opština, dakle vladajuće koalicije su one koje korespondiraju sa vladajućom koalicijom na nivou Republike.
Neko je pomenuo ovde Istanbul i neku priču o tim nepravdama. Tridesetpet miliona sredstava iz te famozne, mistične tekuće budžetske rezerve je otišlo upravo u opštinu Paraćin, 18 je zaposleno na neodređeno, 35 za prethodne dve godine na određeno i ja ne vidim kakva se to nepravda čini prema bilo kojoj jedinici lokalne samouprave. Hvala.
Vrlo kratko. Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.
Dakle, iz razloga celishodnosti i same odredbe i jednog jasnijeg preciziranja, ja ću kao ministar i u kapacitetu ministra prihvatiti ovaj amandman. Hvala.
Gospođo Jovanović, hvala vam na ukazivanju na ovo veoma važno pitanje. Ali, mislim da je važno istaći zbog javnosti, da je moguće putem referenduma da se građani jedne opštine izjasne, neposredno utiču na politiku neke opštine. Dakle, ako se na referendumu izjasne o nekom pitanju koje je od značaja za njih i za tu opštinu, opština je onda obavezana da po toj odluci praktično sprovodi politiku. Tako da, nije tačno da neposredno izjašnjavanje nije moguće.