Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Dijana Vukomanović glasala

Dijana Vukomanović

Socijalistička partija Srbije
usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala

usvojen

Nije prisustvovala