Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Zvonimir Stević glasao

Zvonimir Stević

Socijalistička partija Srbijeusvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao