Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Vesna Nikolić-Vukajlović glasalausvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala