Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Vesna Nikolić-Vukajlović glasala

Vesna Nikolić-Vukajlović

Srpska radikalna stranka


usvojen

Nije prisustvovala
usvojen

Nije prisustvovala