Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Vesna Nikolić-Vukajlović

Vesna Nikolić-Vukajlović

Srpska radikalna stranka

Govori

Pošto je SNS i vladajuća koalicija, pošto su oni tvorci neba i zemlje, pošto oni zaustavljaju i puštaju kišu, pošto oni mogu da izazovu pomračenje sunca, pomračenje meseca i sve ostalo i njihovi doktori i nauka su uveli jedan novi sistem vrednosti u ovoj zemlji i taj novi sistem vrednosti u ovoj zemlji treba specijalno da se analizira, specijalno svetski stručnjaci bi trebali ovaj sistem vrednosti da stave u ozbiljno razmatranje.

U ovom sistemu vrednosti za ove četiri godine od kako smo u ovom sazivu, vi ste odradili mnogo dobre stvari za zemlju Srbiju, kako kolektivno tako i za svakog građanina pojedinačno. Tako da ste u minimalnu rade o zakonu i od nje napravili maksimalnu cenu rada, tako ste odredili cenu radnog mesta u EPS-u, tako su uterivače dugova pretvorili u izvršitelje, tako ste učinili pojedince najbogatijim pojedincima koji mogu da gaze po sirotinji, tako ste Zakonom o poreklu imovine abolirali sve one koji istinski treba da odgovaraju za krađu i propast ove zemlje, oni su sada vama vaši savetnici, tako ste borce pretvorili u socijalu, jer socijala je nešto veća nego 7.000 dinara, a borcima ste dali 7.000 dinara, tako ste migrante pretvorili u radnike, a naše radnike pretvarate u iseljenike, tako ste naš budžet koji se puni od poreskih obveznika otvorili i dali strancima i to zovete stranim direktnim investicijama. Tako da ste vi odradili nešto što nema nigde na svetu i ono što treba ozbiljno da se stavi u analizu i da, kažem, svetski stručnjaci o ovome ozbiljno razmatraju.

Ono što je najcrnje jeste, pošto niste imali odakle da prepišete, ovo ste sve isprepisivali iz EU i ovo je cena evropskog puta svi ovi zakoni koje sam sada nabrojala i SRS četiri godine govori o ovim zakonima da ne dodiruju javnost u pravom smislu, da prave veliku štetu građanima i vama to nije vredelo pričati, vi ste otišli korak dalje i na kraju ste odredili cenu novorođenog deteta u Srbiji. Znači, cena novorođenog deteta od 1970. do 2013. godine, dali ste i to đuture odokativno, od 1.000 do 10.000 evra zavisno kobajagi od duševnog bola, ako ćemo sada da određujemo cenu duševnog bola, onog ko je lišen porodičnog života.

Pošto ste vi razorili porodičan život sa svim ovim zakonima koje sam sada nabrojala, vi ste dužni svim građanima koji nisu pripadnici vašeg režima ne samo po 10.000 evra nego mnogo više za duševnu bol za život u Srbiji, jer stvarno život u Srbiji boli, a ovaj zakon da povučete iz procedure.
Poslednji popis stanovništva, domaćinstva i stanova je sproveden 2011. godine, to svi znamo, i da bi se sproveo novi popis 2021. godine, moramo da usvojimo ovaj zakon koji je na dnevnom redu.

Postoji razlika između načina popunjavanja, odnosno realizacije ovog popisa 2011. i 2021. godine. U pozitivnom smislu smo napredovali, nećemo više popunjavati papirne upitnike, ali ćemo sada raditi korišćenje prenosivih računara, elektronski upitnici itd, i to će biti odlično i to je stvarno dosta kvalitetno.

Međutim, ono što će biti poražavajuće jesu rezultati koje ćemo dobiti ovim popisom. Ne daj Bože da ste ovaj popis uradili 2019. godine, teško da biste mogli da izađete na izbore sa ovakvim uverenjem koje imate sada, da ćete biti baš onako nedostižni u procentima.

Ono što ćete naći pri popisu, u stvari u članu 6. ste vi jasno i tačno naveli šta sve treba da popišete pored ličnih imena i prezimena. Ono što će biti bitno, a što ćete morati prikazati u javnosti i kasnije, jeste i to da ćete popisivati emigraciju, znači mesta promene prebivališta, promene boravišta, zašto je ko otišao, razloge zašto je otišao, da li se vratio, koliko je hektara zemlje napustio, od čega je živeo, od čega će živeti, koliko porodica ima članova itd. Zatim, status zaposlen, nezaposlen, zaposlen na određeno vreme, videćete koliko vam je ljudi zaposleno na određeno vreme i zbog čega itd. Videćete zdravstveno stanje nacije, videćete obrazovno stanje nacije, videćete kakvo je obrazovanje koje imaju ljudi neprimenljivo, videćete koliko vam je školovanih ljudi otišlo itd.

Ono što je još bitno, videćete i tu ekonomsku aktivnost koju ste vi tamo negde propisali. Tu ćete videti lične i porodične dugove naših porodica itd. Ono što ćete zaključiti jeste da je ogroman broj stanovnika otišao u nepovrat. Znači, to će biti jedna poražavajuća slika Srbije.

Sad, kako ćete vi rešiti te probleme s obzirom da pretendujete da ćete biti na vlasti 2021. godine? Problemi i ovi poražavajući rezultati će biti problemi za celu Srbiju, jer Srbija nije pojedinačno privatna svojina ni jedne stranke, ali svi zajedno nosimo posledice svih vas koji ste do sada vodili ovu državu.

Te probleme ne može rešiti ni jedna stranka, ni jedan režim, te probleme ne može rešiti ni jedna institucija koju vi do sada imate. Zašto? Zato što su ove institucije loše, zato što su upravo te probleme napravili loši kadrovi, napravilo vaše neznanje i napravili propisi koje ste morali da sprovodite, odnosno da usvajate zarad tog puta u EU. To ćete videti u ovom popisu, taj put ka EU koliko je koštao građane Srbije zdravlja, obrazovanja, očuvanja porodice, očuvanja domaćinstva, posla i svega ostaloga.

Pored toga ćete videti da preko četiri milijarde evra dolazi u ovu zemlju iz dijaspore, da se ljudi izdržavaju od svojih rođaka spolja, da se ljudi ne izdržavaju od svoga rada i to će biti isto tako poražavajuće. Poražavajuće će biti i to što ćete morati da, pored te vaše „Duing biznis liste“, o kojoj govorite da je maksimalna, s obzirom…

Ja vas molim, kolega Zukurliću, ako možete malo tiše dok govorim, jer mi ometate koncentraciju.

Samo da vam kažem šta će biti najveći problem. Najveći problem će biti taj što ćete videti kolika je emigracija u okviru države, koliko je napušteno sela, koliko imate hektara, stotine hektara perfektnog imanja, perfektnih područja za poljoprivredu, za stočarstvo, za turizam, koliko vi i ne znate da postoje ta sela, koliko vi ne znate da nemate pristupne puteve. Vi govorite o autoputevima kao da nam govorite o vasionskom brodu. Pa, naravno, autoputevi su autoputevi i oni su potrebni, ali ono što je još potrebnije jesu seoski putevi da bi ljudi ostali na svojim imanjima.

Gospodine ministre poljoprivrede, ono što je za vas bitno jeste nesređen katastar, jeste da su ljudi u brdovitim i brdsko-planinskim mestima faktički vlasnici određenog zemljišta, ali nisu i pravni. Ne mogu da se upišu zato što to negde nije podeljeno, tj. podeljeno faktički jeste, ali pravno nije. Tako da, oni ne mogu da vam apliciraju za određene subvencije, oni su van države, van tokova, van svega. Uz to imate i puteve koji su nepristupačni.

Imate jedan vrlo specifičan slučaj na pograničnom području sela Kriva Reka. Evo, ja prvi put o tome govorim javno. Volim da kažem da sam odatle zato što se ponosim svojim mestom sa Kopaonika odakle ja dolazim, ali to ne govorim radi sebe, govorim radi onolikog prostranstva koje je perfektno za turizam, za malinu, za krompir, za stočarstvo, o deonici dela puta od osam kilometara koji je asfaltiran, a koji je neprohodan, verujte mi, od novembra meseca do maja meseca. Ljudi su se obraćali Ministarstvu za infrastrukturu, evo ovde imam papir. Ministarstvo za infrastrukturu im je reklo - obratite se lokalnoj samoupravi. Vaša lokalna samouprava u Brusu ne funkcioniše. Taj put se ne čisti. Ti ljudi su odsečeni od sveta. Ta deca ne mogu da idu u školu.

Vi morate, da biste znali kako vam živi Srbija, da siđete među ljude. Vi morate da znate, ako je u pitanju Kraljevo, gde je Borovo, gde je Brezna, gde je Brezova, gde je Bresnik, gde su Gledići, gde je Gokčanica, kako ti ljudi žive, gde je odron, zašto je sada odron. Šta ako je detetu temperaturu 39 – 40, ko će stići do lekara, na koji način? Kada budete imali ovu sliku, a moraćete da je pokažete građanima, onda ćete biti u teškom problemu. Onda ćete reći i onda ćete morati pozvati svu stručnu javnost koja postoji u zemlji Srbiji da probamo da zajednički rešimo, jer to nije vaš problem. Vaši problemi su verovatno nešto drugo, kako ćete u mandatu što više zaraditi provizija, a ne rešiti probleme građana, a ovo će vam biti slika i prilika Srbije onakve kakva jeste.

Samo da vam kažem, pored te „Duing biznis liste“ koja vam daje za pravo da govorite i zatvorite usta srpskim radikalima, o tome možemo razgovarati na drugi način, a ta „Duing biznis lista“ vam je upravo donela sve ove nedaće građanima Srbije.

Ono što ne znate, a sada da znate, drugi parametar jeste da ste na 132. mestu, odnosno da smo, jer ovo nije vaša Srbija, ovo je naša Srbija, na 132. mestu smo po kapacitetu zadržavanja obrazovanih ljudi od ukupno 137 zemalja u svetu. Po pitanju privlačenja obrazovanih ljudi smo na 134. mestu, odnosno 132, za dva mesta je samo razlika. To vam je parametar koji govori i koji je najbitniji za razvoj jedne zemlje, a mi nismo sada u pitanju razvoja zemlje, mi smo sada u debelom pitanju opstanka zemlje i nacije. Hvala vam.
Prosto je neverovatno da poslanici vladajuće koalicije ovako govore o ovom zakonu, a vide i ovoliku propast i vide ovoliko iseljavanje iz zemlje i vide da više nema ko ni da radi. Vide da vam fali 90.000 zanatlija i vide da svako ko nešto zna, on je otišao iz ove zemlje, a vi usvajate, pored Zakona o radu koji je katastrofalan i koji je propisao minimalnu cenu rada 30.000 od koje niko ne može da živi… Ja bih volela da mi ministar odgovori koliko bi on dana mogao da živi od 30.000 zarade? Da li je to moguće? Vi pored takvog Zakona o radu, umesto njega da menjate u pozitivnije, da učinite nešto dobro našim građanima i našem radniku, vi dodajete jedan novi Zakon o agencijskom zapošljavanju koji znači čisto porobljavanje, odnosno čistu prodaju radnika i ne samo prodaju, već preprodaju.

Znači, radnik zaključuje ugovor sa agencijom, a radi ustupanja kod nekog poslodavca. Znači, čista prodaja. Taj isti poslodavac može ga ustupiti drugom poslodavcu. Kada je u pitanju kod koga može da radi radnik u toj agenciji, znači može da radi kod naših preduzetnika, a može da radi i kod stranih preduzetnika koji imaju ogranak u Srbiji, a da za iste te pare taj strani preduzetnik može tog istog radnika da povuče u svoju zemlju sa istim primanjima, odnosno sa istim novčanim davanjima i tako da će on radnika iz Srbije imati za 27.000, odnosno 30.000, u zemlji EU, gde bi morao za taj isti posao da plati pet ili deset puta više tog istog radnika.

Tako vi tretirate naše građane, tako vi tretirate našeg radnika, a ja bih volela da vi koji branite ovaj zakon stanete jedan dan i poistovetite se sa tim ljudima koji treba da rade u agenciji i koji treba da rade za 30.000. Hvala vam.
Poštovani kolega Arsiću, džaba vam je bilo što ste vi guslali i bez gusli. Vi guslate ovde već četiri godine, a vaše guslanje više ne može da trpi niko od građana Srbije, pa eto ni SRS.

Ako vi mislite da treba izbaciti opoziciju potpuno iz ove sale, da biste upravo vi ostali sa vašim kolegama, onda se grdno varate. To što bacate prašinu u oči građanima i što kažete – hajde da ukinemo sve agencije, nije isto. Agencija za zapošljavanje koju vi sada uvodite na ovakav nakaradan način, koji možda ima smisla na području EU gde je standard kakav jeste, ali je toliko besmislena i pogubna na području Srbije gde je standard ovakav kakav jeste, sa čime vi možete da se poredite kada su u pitanju uslovi života u Srbiji i uslovi života u EU?

Kako onda možete da donositi takav zakon, po kom osnovu možete uopšte da ga branite? Imate li obraza da ga branite ili morate da izađete iz sale? Ovo je sramota. Ovo je jedan dobar dokaz da ova vlast nije patriotska, da ova vlast ne vodi računa o građanima, da ova vlast ima bahate ministre. Vi dobro znate i bahate direktore raznih koridora, javnih preduzeća i dobro znate da prave desetine hiljada kvadrata u Vrnjačkoj Banji da bi upravo mogli da se povežu sa koridorom koji vi pravite, to je „Moravički koridor“ koji plaćate 300 miliona evra više.

Da ste hteli dobro ovom narodu, vi ste šta morali da uradite? Da se obračunate konačno sa tim tajkunima, jer vam je mera za vrednost koliko vi morate da zaradite upravo taj Đilas. Ne možete toliko da zaradite kao on. Zašto ga niste uhapsili? Zašto niste 520 miliona evra zaostalog duga u porezu od tajkuna naplatili? Zašto niste napunili tako državnu kasu, nego je punite od poreza ovih jadnih ljudi, ovih građana?

E pa tu je SRS da otvori oči ovom narodu i da narod zna da ima neko ko se za njega bori. Hvala.

(Vjerica Radeta: Poslovnik.)
Poštovani kolega Arsiću, vidite, kad vam je tvrdo vi se pozivate na vašeg predsednika, a samo da vam kažem da imate tri Vučića za predsednika partije, za predsednika vaše stranke ne bi moglo da pokrije vaše nerazumevanje stvarnosti, vaš nerad i bahatost ministara koje imate u Vladi. To je jedno.

Drugo, pošto ste vi u pravu i pošto rekoste da mi, srpski radikali, nedovoljno branimo ili ipak radimo isključivo za naš interes pitam samo, da vas pitam, vas i ministra Ružića, kolika će to penzija biti čoveku koji u ovom trenutku je do sada imao 27 hiljada dinara, a od ovog trenutka će imati 30 hiljada dinara lični dohodak? Gde će biti ova Srbija za pet, 10,15 i 20 godina, da li neko od vas o tome misli? Ne, zato što ste na vlasti, zato što živite od mandata do mandata, zato što ovoliko uzimate upravo iz tog budžeta koji isključivo punite iz poreza i preko sudskih, odnosno privatnih izvršitelja, koji uzimaju narodu i ono što mogu i ono što ne mogu, pa ste ih sada dodatno još osnažili time što ste ih stavili da su državni službenici i 12 godina zatvora za napad na državnog službenika.

Ovo što ste vi uradili zemlji Srbiji i ovo što vi činite da što pre naša deca odu odavde pamtiće se ukoliko vas srpski radikali u tome ne zaustave.

Molim vas da ustanete, pošto rekoste da ste ekonomista, razumete se u sve ovo, da mi izračunate penziju ako je lični dohodak 30 hiljada, kolika će penzija biti i recite mi kako se može živeti od te penzije, a recite mi i vaša primanja.
Kada je gospodin Arsić ovoliko u pravu, sada pored toga što nije odgovorio kolika će biti penzija ljudima koji imaju lični dohodak 30 hiljada i šta će od toga moći da kupe i kako će izgledati država za 10,15 i 20 godina, država će biti jedan veliki socijalni slučaj, kolektivni socijalni slučaj, nastavi li ova Vlada da radi sa ovakvim ministrima na ovakav način.

Još jedno pitanje bi mu postavila, pošto se u sve ovo razume i pošto hvali 30 hiljada dinara da je to sasvim dovoljno, sasvim na mestu i sasvim u redu, kao njihov najveći uspeh, ja ga sada pitam, kakav mu je privredni ambijent, šta ste vi uradili da napravite privredni ambijent da bi neko ko želi privatnim poslom da se bavi mogao da se bavi? Dajte mi tri delatnosti, ili dajte mi tri privatna posla koja bi mogla u ovom trenutku neko normalan da se lati, osim STR „Maja“, SZR „Zora“, ona što maže nokte, ona što čupa obrve, ona što pravi piling, što rade kockarnice, što rade starlete, itd.

Ima li nešto u ovoj Srbiji normalno da se radi gospodine Arsiću, odgovorite?
Poštovani kolega Arsiću, niko nije rekao da je Aleksandar Vučić izdajnik i da vodi izdajničku politiku, ali da ste vi izdali njega, to je tačno. To je tačno.

Niste mi odgovorili na pitanje, dajte mi rešenje, dajte predlog, dajte sugestiju za šta ste vi to stvorili taj privredni ambijent za to privatno preduzetništvo, s obzirom da sam 25 godina privatnik i da ja sada nemam ideju šta bi smela u ovoj državi da počnem da radim. Ne ja, nego dajte da odgovorimo svim ljudima koji nešto mogu, koji nešto hoće, a ima nas mnogo. Nemojte potcenjivati inteligentan narod Republike Srbije. Nemojte potcenjivati naše preduzetništvo i naš preduzetnički duh. Ako smo dobri radnici u inostranstvu, dobri smo radnici i sami za sebe.

Zašto se niste ugledali na Mađarsku, koja je otvorila preko milion malih privatnih preduzeća, kod nas se otvaraju po pet hiljada godišnje i istih pet hiljada se zatvaraju. Da li znate da je prosek u EU 99% ljudi rade kod privatnih preduzetnika i to u onim minimalnim, mikro preduzećima koje zapošljavaju od jedan do devet radnika. Da li znate da jedna jaka Nemačka 65% ljudi radi u privatnim preduzećima u Nemačkoj.

Koliko ovde kod nas rade, kod naših privatnih preduzetnika i kako ste vi obnovili to privatno preduzetništvo i čime ste vi zaustavili odlazak naše dece visokoobrazovane ili ne mora biti visokoobrazovana, nego kako ćete uopšte zaustaviti odlazak, ovoliki odlazak?

Konačno ćemo svi potražiti jedan kolektivni azil iz ove Republike Srbija nastavite li vi ovakvim vašim neznanjem da vladate, a izuzmite Vučića, jer on to ne može da pokrije.
Ponovo, poštovani kolega Arsiću, niste odgovorili na pitanje za šta ste vi stvorili taj privredni ambijent o kome vi govorite da može da se radi. Da li je to poljoprivreda, koja je to vrsta delatnosti koja može u ovoj zemlji Srbiji da se radi, a da imamo tržište.

Vi zapostavljate činjenicu da ste vi zatekli prodato tržište, a da na tom pitanju niste radili.

Šta god naš poljoprivredni proizvođač, zanatlija ili bilo ko od nas da proizvede, on nema gde da ga proda, a istovremeno niste radili na spoljnoj trgovini, na tim kvalitetnim ugovorima sa inostranstvom gde bi mi mogli da plasiramo našu robu, ne onako kako je vi plasirate, u sirovinama, gde imate monopole na hladnjačama, već istinski, suštinski novi proizvod koji će dovesti do povećanja BDP-a. Ako vi mislite da će BDP vama da se poveća na ovakav način, sa 30.000 minimalne cene rada, grdno se varate. Trajaće još neko vreme, nakon toga će vam ostati u zemlji samo penzioneri. Taj penzioni fond neće imati ko da puni, jer od 30.000 ličnog dohotka, odnosno minimalca, vidite koliki je to procenat koji ide u penzioni fond i vidite kada vi možete i kako možemo mi očekivati penziju u ovoj zemlji.

Nemojte braniti neodbranjivo. Radili za ove četiri godine ništa niste, oslanjali ste se isključivo na predsednika stranke i na predsednika Republike. Kako ste se oslanjali, tako ćete i da prođete. To što vi mislite da možete dobiti izbore na taj način, grdno se varate. Dobićete, ali dokle?
Poštovani kolega Arsiću, vi ste upravo priznali vašu bruku, vaš nerad. Kada ste imali mogućnost da izvezete u zemlje Ruske Federacije i kada ste imali mogućnost da se bavite poljoprivrednom, vi upravo to niste radili, jer niste imali šta da izvezete. Da biste imali šta da izvezete, vi ste morali da pripremite poljoprivrednika na određeni poljoprivredni proizvod, da mu napravite zadrugu, siguran otkup i sigurnu cenu. Vi to niste radili, jer se time niste bavili, jer vas to nije interesovalo. To je pod jedan.

Pod dva, govorili ste da se traži dobra sudska regulativa. Umesto da ste gradili institucije, da ste reformisali sudstvo, vi ste išli lakšim putem da biste mogli da napunite budžet, da biste mogli da pušite tompus i da živite kao taj Sanader o kojem ste danas govorili, vaši ministri, ne vi konkretno, mislim da to vama ne bi čak ni ličilo, vi ste onda izbacili iz sudskih institucija, izvukli ste izvršenje i onda ste napravili sudske izvršitelje koji su išli i idu da otimaju ljudima. Ti sudski izvršitelji imaju najmanje od 10 do 12 nekih stavki po kojima oni naplaćuju, upravo ste sami o tome govorili na jednoj od sednica kada je bila izmena tog zakona. Pa je bilo da se sudskom izvršitelju plaća što napiše, njemu se plaća što odnese do pošte, njemu se plaća dok se vrati, njemu se plaća dok popije kafu, njemu se plaća dok kovertira, njemu se plaća kada arhivira i njemu se na kraju plaća za dobro urađen posao. Sram vas bilo, u ime svih građana Srbije.
Zahvaljujem.

Pošto je kratko vreme i ne mogu da ga prekoračim, iskoristila bih da postavim nekoliko pitanja gospodinu ministru finansija, a to je gde mu je ideja za novi proizvod u ovom budžetu za 2020. godinu?

Šta ste vi mislili da proizvedete i na koji način i ko da vam proizvede, a da li ste uopšte razmišljali o tom načinu privređivanja uopšte, ili vi mislite da se BDP pravi na način kako to vi pravite sa kupovinom stranih investitora, sa plaćanjem našim novcem tih stranih investitora.

Molim vas, mislim da stvarno nema smisla kako niko ne gleda u poslanika dok poslanik ne govori.

Pošto mi nemamo našu privredu, molim vas, pošto mi očigledno nemamo našu privredu, pošto ništa nismo proizveli, pošto ništa ne možemo ni da izvezemo, pošto i ovo što smo izvezli jesu samo sirovine, a te sirovine su samo izvezli vaši privilegovani pojedinci, gde poljoprivrednik, odnosno proizvođač nije ni znao, niti ima bilo šta od profita sa tim izvezenim sirovinama, niti ima više bilo kakve veze, to znači da mi nikakav proizvod nismo stvorili, da mi nikakvu platu u realnom sektoru nismo zaradili.

Ono što ste vi dali plate, dali ste plate isključivo iz obima poreskih obveznika, dali ste plate iz poreza. Te plate iz poreza ste vrlo perfidan način uputili.. Ja neću da razgovaram. Hvala vam.
Formalno gledano, budžet za 2020. godinu jeste uravnotežen i može se reći da za Vladu Republike Srbije ovo jeste veliki uspeh, ali jeste veliki uspeh samo prema MMF-u, jer ste sa tim osigurali ekonomsku stabilnost i ojačali poverenje tih nekih investitora koji treba da dolaze.

Međutim, da bi došlo do ovog budžeta treba odgovoriti i razjasniti građanima tri stvari. To je, kako je došlo do ovog punjenja budžeta u ovih sedam godina i kako ste u stvari došli do ovakvog budžeta tek 2020. godine? Šta niste uradili u međuvremenu u ovih sedam godina za građane Srbije? Ono najbolnije pitanje, zašto niste pristupili tome i zašto to niste uradili? Zašto je vaše upravljanje finansijama i dalje neregularno? Zašto se i dalje pravite jednu hiper klasu koju ste već zatekli do 2012. godine? Zašto ti isti vaši ljudi zloupotrebljavaju ovoliki novac iz budžeta, puše tompuse, grade po deset hiljada kvadrata u našim turističkim centrima da niko ne zna, da niko ne vidi? Zašto se prave već plantaže koje treba da sačekaju samo legalizaciju određenih opojnih biljaka, itd?

Ali, da počnemo od toga kako je došlo do punjenja budžeta. Naravno da ste morali 2015. godine februara meseca da potpišete sa MMF-om jedan ugovor i da u tom ugovoru sve što možete da date, dali ste sve sa grbače naroda, a to što ste dali sa grbače naroda jeste da ste odmah povećali obuhvat poreza, povećali ste vrstu poreza, povećali ste visinu poreza. Svako ko je oporezovan, a svi su oporezovani, nezavisno od toga da li imaju rešenu infrastrukturu, da li je to čovek koji živi u sred Beograda ili je to čovek sa vrha neke planine, nekog udaljenog sela itd. Potpuno vam je bilo svejedno ko plaća taj porez, vama je vrlo bilo bitno samo da napunite taj vaš budžet.

Ono što ste uradili jeste sledeće, što nije bilo dobro, jeste, u tom ugovoru sa MMF-om, morali ste da smanjite plate, otežali ste samim tim školovanje, otežali ste zdravstvo, smanjili ste penzije penzionerima, otežali ste odlazak u penziju, zamrzli ste plate u javnom sektoru, onemogućili ste rast penzija dok izdvajanje za penzije ne padne ispod 11% BDP. Ono što je najstrašnije, doneli ste najstrašniji Zakon o radu kako biste privukli strane investitore koji nisu strani investitori, već su to plaćeni ljudi koji su došli unapred… Znači, unapred ste platili svakog radnika koji su oni zaposlili na određeno vreme. Zatim, taj Zakon o radu vam je olakšao otpuštanje radnika. Znači, i tu ste rasteretili poslodavca koji je došao kao taj strani investitor.

Zatim, plaćanje otpremnina ste ukinuli potpuno, tako da ste minuli rad počeli da računate samo kod trenutnog poslodavca tako da ljudi koji su imali 10, 15, 20, 25 godina radnog staža i prešli u neke druge firme, izgubili od pet do deset hiljada dinara u svom ličnom dohotku.

Znači, šta je još bilo strašno u ovom Zakonu o radu? Propisali ste minimalnu cenu rada, svi koji su došli i koji su kobajagi strani investitori, šta su radili? Držali su se te minimalne cene rada sve vreme, niko nije povećavao plate, tako da ste radnike držali em na određeno vreme na dve godine, em ste ih držali u strahu, em ste legalizovali jedan takav sistem gde su radnici morali da rade po svaku cenu, a vi ste se time hvalili, jer onda kažete – dobro je što radite, hajde da radi jedan, pa hajde da radi i drugi, a zašto su radili? Radili su samo da bi punili vašu kasu, da bi plaćali račune milom ili silom, a uglavnom umesto da pravite institucije, vi ste uvodili javne izvršitelje i onda ste silom otimali i to malo zarade koju su ljudi imali u tim stranim preduzećima.

Šta ste onda uradili? Zabranili ste zapošljavanje, a da biste mogli da izađete na političko tržište, da biste mogli…

Ministre, ja mislim da govorim vama. Gospodine ministre Siniša Mali, ja mislim da govorim vama i trebalo bi vi da čujete ovo o čemu pričaju srpski radikali i očekujem da vi meni kažete šta ovde nije ispravno. Možda nešto ja grešim i možda šaljem pogrešnu poruku javnosti. Molim vas da budete makar malo pristojni i da udostojite narodne poslanike. Molim vas, nema smisla.

Da li je tačno da ste zabranili zapošljavanje? Da li je tačno da ste tu zabranu zapošljavanja produžili na 2020. godinu? Da li je tačno da ste isključivo zapošljavali pripadnike vaših stranaka preko posebne Vladine komisije? Znači, sve je tačno, vi nećete o tome da razgovarate i nećete ništa uopšte ni da slušate.

Još nešto da vam kažem, ovim Zakonom o radu kojim ste od šest meseci produžili privremeni rad na dve godine, šta ste uradili? Držite ljude u strahu sve vreme da svakog trenutka mogu dobiti otkaz. Šta ste onda uradili? Onda ste te iste ljude koje držite u strahu iskoristili u političke svrhe, pa ste ih onda izveli na teren, pa ste onda tako preko kapilarnih glasova tražili od njih sigurne glasove i tako ste sebi obezbedili uvek i u svakom trenutku 50% na izborima.

Ono što niste uradili, šta niste uradili? Sve to što ste uzeli od naroda, sve bi to bilo i logično i naš srpski narod bi to izneo i sve bi to prošlo da ste vi, šta, da ste iole pokazali dobru volju da našu omladinu zadržite u našoj zemlji, da ste iole pokazali da je vama istinski stalo do ekonomskog oporavka ove zemlje, da ste ozbiljno pristupili izgradnji domaćeg preduzetništva, da ste pokazali istinsku volju da stavite u funkciju sve prirodne i ljudske resurse kako bi iskoristili naše komparativne prednosti, kako bi te komparativne prednosti pretočili u konkurentne, kako bi od tih konkurentnih prednosti stvorili prepoznatljiv proizvod i kako bi kao takvi izašli na tržište. Sve to niste uradili, sve vam je to neoprostivo.

Treće pitanje jeste – zašto sve to niste uradili? E, to je najcrnje, ono što treba da znaju naši građani, a za to sada nemam vremena. Hvala.
Zahvaljujem.

Pored ovih dobrih rešenja predviđenih ovom izmenom i dopunom ovog Krivičnog zakona, gde se u najvećoj meri štite deca i ovi monstruozni zločini koji su se dešavali poslednjih godina kod nas i koji su baš nekako prešli skoro u svakodnevno, žao mi je samo, meni lično kao roditelju, što se ne može primeniti retroaktivno.

Međutim, pored ovih rešenja, jedno od najvažnijih nacionalnih pitanja, jedan najvažniji nacionalni zadatak ovog parlamenta jeste sprečavanje širenja laži da se u Srebrenici desio genocid.

S obzirom da svakodnevno u medijima na političkoj sceni postoje ljudi koji su najverovatnije plaćeni, jer ni jedan zdrav razum ne može protiv svoje zemlje, protiv svog naroda govoriti na način na koji oni to govore, a to podrazumeva da smo mi genocidan, da smo mi zločinački narod, znači, ne može biti drugi motiv osim novca, znači da su to plaćeni ljudi.

Mi smatramo da u članu 114, posle tačke 11) gde su navedena sva krivična dela od 1-11, treba dodati tačku 12) gde će se jasno dodati i krivično delo da će ko javno kaže da se u Srebrenici desio genocid biti najstrožije kažnjen.

Ono što je vrlo važno jeste da mi treba da putujemo, naša deca treba da putuju, Srbija treba da se razvija, mi jesmo i treba da budemo jedno demokratsko, moderno društvo i ne bi valjalo, znači, džaba nam svaki novi zakon, džaba nam sve što budemo doneli u ovoj Skupštini, neka je to i najbolje, ako na pasošu našem, gde god krenemo, nevidljivo piše - zločin. A na svakom od nas i na svakom našem pasošu će pisati da smo zločinci.

Prema tome, ono što treba da uradi ovaj srpski parlament jeste da uvede ovo krivično delo i da ga najstrožije kazni. Hvala.
Važeći Zakon o radu je donesen na osnovu preporuke, odnosno predloga MMF i stranih investitora koji su, naravno, malo vodili računa o pravima radnika, a uglavnom su vodili računa o svojim interesima. Tako da smo danas posle pet godina primene ovog zakona u jednoj opštoj atmosferi u Srbiji, takvoj da cela Srbija, odnosno svi zaposleni, skoro, žele promenu ovog zakona.

Zašto se želi promena ovog zakona? Evo, navešću samo nekoliko članova ili tačaka na koje treba obratiti pažnju i zašto treba uraditi jednu ozbiljnu analizu efekata primene ovog zakona.

Jedan od razloga jeste zato što strani investitori uglavnom zapošljavaju ljude na određeno vreme, a u stvari to je, na kraju krajeva, postala i praksa i 90% radnika je danas zaposleno na određeno vreme, što nije dobro. To bi trebalo biti izuzetak.

Zatim, minimalna cena rada je propisana kao minimalna cena rada, međutim i to se zloupotrebljava, tako da ta minimalna cena rada bude u stvari stvarna zarada konstantno za sve vreme koje je radnik zaposlen.

Zatim, obračun zarade. U obračun zarade se više ne kalkuliše prethodni rad kod drugih poslodavaca, već isključivo kod tog novog poslodavca što odlično odgovara stranim investitorima. S obzirom da su naši ljudi radili po 20 godina, ostajali bez posla, sada kada dođe strani investitor i on ih zaposli, onih 20 godina ne ulaze u njegovu cenu rada.

Zatim, kad se radi isplaćivanje otpremnine, takođe se zloupotrebljava, jer se isto tako za isplaćivanje otpremnine računa samo radni staž kod poslednjeg poslodavca.

Zatim, imamo široka ovlašćenja poslodavca u smislu zloupotrebe, tako da kada je u pitanju otpuštanje radnika, poslodavac može da to uradi kad god on hoće, na način na koji on hoće, zato što mu toliko zakon dozvoljava da može da se poigrava sa radnicima, a radnik kada dolazi na posao svakog jutra ne zna da li će ostati da radi sutra ili neće ostati da radi. Zato je potrebno da se uradi jedna ozbiljna analiza efekata primene ovog zakona i onda će se utvrditi da ovim zakonom nije pospešeno zapošljavanje zato što strani investitor kada dođe tačno zna i koliko mu je radnih mesta, koliko je subvencija dobio, na koje vreme on dolazi, itd.

Zatim, pod dva, crno tržište i siva ekonomija ovim zakonom apsolutno nisu sprečeni ni u jednom segmentu, ni u jednom procentu, tako da je ostala velika mogućnost zloupotrebe postojećeg zakona. Smatramo da ovaj zakon treba hitno da se stavi u proceduru i da se izvrše izmene i dopuna ovog zakona.
Hvala.

Pitanje za Aleksandra Vučića. Postavljam pitanje - da li je pre obećanja da će država investirati 8,5 miliona evra za proširenje aerodromske piste na Aerodromu Lađevci, kod Kraljeva, imao punu informaciju od predsednika Vlade, Ane Brnabić, i ministra građevinarstva, saobraćaja, infrastrukture Zorane Mihajlović?

Ko god da je dao podatke Vučiću, podaci su apsolutno netačni, jer njegovo obećanje je nepotreban trošak u budžetu Republike Srbije.

Aerodrom Lađevci pušten je u saobraćaj, kao civilni još 5. oktobra 2011. godine. U saobraćaj su ga svečano pustili Boris Tadić i Dragan Šutanovac. Ni tada, ni sada taj aerodrom nema ekonomskog opravdanja i taj tzv. tercijalni vazdušni saobraćaj isplativ je samo u bogatim zemljama sa bruto nacionalnim dohotkom od 18 hiljada dolara po stanovniku, a Srbija je naravno daleko od toga. Uostalom, Aerodrom u Nišu je najbolji pokazatelj da Vlada u okviru, u sferi vazdušnog saobraćaja vodi pogrešnu i veoma lošu politiku.

Aleksandar Vučić je dobio od saradnika i naravno izneo još jedan netačan podatak, a to je da će uložiti tih 8,5 miliona evra upravo u proširenje piste, zato što na Lađevce ne mogu da sleću avioni marke „Boing“. Međutim, i to je apsolutno netačno, jer tehničke mogućnosti za korišćenje piste na ovom aerodromu postoje i za avione marke „Boing“. Pista na Lađevcima je već dugačka 2.200 metara, a široka je 30 metara. Znači, dovoljno je da „Boing“ može da se okrene na pisti, a prema zvaničnom prospektu „Boinga“ dovoljna je širina piste od 19,81 metar. Očigledno je, dakle, da je pista Aerodroma Lađevci znatno šira od neophodne širine za sletanje aviona marke „Boing“. Osim toga, duž cele piste na Lađevcima postoji široka staza od 60 metara i avioni bi mogli da koriste i tu stazu i da se na kraju te staze okrenu.

U Evropi postoji više takvih aerodroma za frekventnim saobraćajem, kakav je na Aerodromu Lađevci i takav, u stvari, nikada u Lađevcima neće ni biti. To su na primer aerodromi u Santoriniju, na Skijatosu, na Zakintosu itd. To su manji i uži aerodromi od ovog za koji kažu da treba još 8,5 miliona evra.

Znači, obećanja Aleksandra Vučića da će država uložiti 8,5 miliona evra za proširenje piste na Aerodromu Lađevci je štetno, a takva investicija je neodgovarajuća i nepotrebna.

Za Kraljevo bi pametnije bilo da se tih 8,5 miliona evra uloži u poljoprivredu u koju decenijama niko nije ulagao i ne zna da uopšte Kraljevo može da bude veoma dobar poljoprivredni potencijal.

Zato pitamo Vučića – ko je dao ove netačne podatke, ko mu je dao i da li će taj ko mu je dao ove netačne podatke sa kojima je on izašao u javnost, da li će biti odgovoran i da li će snositi posledice?
Zakon koji je na dnevnom redu je dosta glomazan i dosta spor, hoću neprecizan u mnogim članovima. Malo ste vremena posvetili i malo ste se uneli u proveru kvaliteta stručnog rada, i malo ste govorili o nadzoru nad sprovođenjem ovog zakona. Tako da mi znajući kakva je situacija na terenu i zdravstvu znamo da red i odgovornost u zdravstvu, da je to na vrlo niskom nivou.

Iz tog razloga smo podneli amandman na član 75. predloga ovog zakona, gde se član 4 mora da promeni, tako da dom zdravlja, umesto da obezbedi sanitetski prevoz kao i prevoz pacijenata za dijalizu, samostalno ili preko druge zdravstvene ustanove u skladu sa Zakonom i planom mreže, dodajemo da dom zdravlja mora da obezbedi sanitetski prevoz, kao i prevoz pacijenata za dijalizu.

Zašto to govorimo? Zato što može da se desi, stalno se dešava u praksi da kažu – nemamo danas vozilo, imaćemo sutra ili nemamo uopšte, a da pacijent, ili njemu blizak srodnik koji ide sa njim nema kome da se obrati, nema kome da se požali i niko zato ne snosi odgovornost. To je najveći problem u zdravstvu danas kod nas jer niko ne snosi nikakvu odgovornost, jer nema reda, rada i odgovornosti i nema ko da odgovara za nešto što pacijent i što građani trpe.

Ono je još bitno, jeste da obratite pažnju kada ste rekli – nadzor nad sprovođenjem ovog zakona. Ja bih volela da vidim, ne samo za ovaj zakon, nego za mnoge zakone koje prepisujete formalno iz EU, da vidim kada ste uradili analizu efekata bilo kog zakona i kada ste našli da nešto nije u redu u sprovođenju tog zakona i kada ste to doneli u Skupštinu da se promeni? Nikada. Ovako kako jeste, to će tako i ostati. Vi ste formalno pravno napravili ono što od vas traži EU, prepisali ste to, a da li se to prima na našu realnost, u našim uslovima sa našim građanima, o tome ne vodite računa, te vas najlepše molim da ovaj član 75. samo dopunite rečju – mora, umesto da – treba. Hvala.