Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Momčilo Mandić glasao

Momčilo Mandić

Srpska radikalna stranka

usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao