Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Balša Božović glasao

Balša Božović

Demokratska stranka
usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovaousvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao