Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Balša Božović glasao

Balša Božović

Demokratska stranka
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao