Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Balša Božović glasao

Balša Božović

Demokratska stranka


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao