Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dejan Nikolić glasao

Dejan Nikolić

Demokratska stranka
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao