Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dejan Nikolić glasao

Dejan Nikolić

Demokratska stranka


usvojen

Nije prisustvovao




usvojen

Nije prisustvovao








usvojen

Nije prisustvovao