Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dragoljub Mićunović glasao

Dragoljub Mićunović

Demokratska stranka


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao