Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dušan Petrović glasao

Dušan Petrović

Zajedno za Srbijuusvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao