Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dušan Petrović glasao

Dušan Petrović

Zajedno za Srbiju
usvojen

Nije prisustvovaousvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao