Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Nataša Vučković glasala

Nataša Vučković

Demokratska stranka


usvojen

Nije prisustvovala
usvojen

Nije prisustvovala
usvojen

Nije prisustvovala