Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Aleksandra Čabraja glasala
usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala
usvojen

Nije prisustvovala