Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Aleksandra Čabraja glasala


usvojen

Nije prisustvovala
usvojen

Nije prisustvovala
usvojen

Nije prisustvovala