Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Jovan Jovanović glasao


usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao