Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Ljupka Mihajlovska glasala

Ljupka Mihajlovska

Stranka moderne Srbije

usvojen

Nije prisustvovala
usvojen

Nije prisustvovala

usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala