Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Nenad Božić glasao

Nenad Božić

Stranka moderne Srbijeusvojen

Nije prisustvovaousvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao