Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Nenad Božić glasao

Nenad Božić

Stranka moderne Srbije
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao