Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dejan Šulkić glasao

Dejan Šulkić

Nova Demokratska stranka Srbije


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao