Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dragan Vesović glasao


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao