Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dragan Vesović glasaousvojen

Nije prisustvovaousvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao