Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dragan Vesović glasao

Dragan Vesović

Srpski pokret Dveri


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao