Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Dragan Vesović glasaousvojen

Nije prisustvovao