Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ivan Kostić glasao

Ivan Kostić

Srpski pokret Dveri


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao