Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Ivan Kostić

Ivan Kostić

Srpski pokret Dveri

Govori

Poštovani ministre, sa saradnicima, predsedavajući, narodni poslanici, politika Srpskog pokreta Dveri, nije politika ekonomske izolacije, to je važno pred građanima reći, ali ono što smo mi doživeli u proteklih 16 godina, po pitanju vođenja poljoprivredne politike, nam daje apsolutno pravo da sumnjamo da politika koja se do sada vodila, može dati neke pomake u poljoprivredi u budućnosti.
Ono što se u ovom zakonu unosi, a što po meni nije suština za preporod srpske poljoprivrede, jesu stvari koje se nameću samo kao uslovi EU. Znači, problemi zadrugarstva, problemi nerešenog poljoprivrednog zemljišta, problemi da se svake godine ljudi ubijaju na njivama ko će da uđe u posed, su suštinski problemi koje mi treba da rešavamo. Probleme evropskih fondova, koji se sada nameću, koje mi nismo od 2012. uspeli da iskoristimo, mi smo i pre SSP-a imali fondove od nekih zemalja Japana i Norveške za srpsku poljoprivredu, koji su imali koristi za naše poljoprivrednike.
Tako da poljoprivrednici u svakom slučaju teško da će uspeti šta da dobiju od ovih sredstava, pogotovo mali i srednji poljoprivrednici koje je, kao što smo čuli neće ni moći da konkurišu na ove fondove, zato što nemaju sredstva na računu. Nisu u mogućnosti da konkurišu za velika sredstva i pitanje ko će dobiti prihode od ovih fondova. To je najverovatnije da će uspeti samo da dobiju veliki poljoprivredni proizvođači, a ne srpski, mali, srednji poljoprivrednici.
Rešenje problema koje može da bude trenutno za srpsku poljoprivredu, a to je formiranje jedne razvojne investicione poljoprivredne banke. Mi smo danas imali prilike ovde da čujemo jednog narodnog poslanika koji ima izuzetno bogato iskustvo po pitanju upravljanja jednim kombinatom na severu Bačke, a znamo kako je taj kombinat i njegovi radnici, kako su prošli, da nama danas nije potreban poljoprivredno domaća banka. Ne samo da Rusi imaju poljoprivrednu domaću banku na koju bismo mi mogli da se ugledamo zato što je stanje naše poljoprivrede možda slično kao stanje ruske poljoprivrede 2000. godine, ali ja bih podsetio građane da mnoge ozbiljne azijske zemlje imaju razvojne investicione banke koje svojim određenim segmentima privrede daju kredite bez kamate.
Znači, poenta je i to srpski pokret Dveri i predlaže da se ova sredstva koja su planirana u budžetu od milijardu dinara za IPARD fondove ulože u osnivanje jedne srpske razvojne investicione poljoprivredne banke koja bi dala pomoć i koja bi digla kompletnu našu poljoprivrednu industriju, poljoprivredne male proizvođače na nivo da možemo da budemo konkurentni. Ovako, bojim se da će ovaj novac otići u ruke velikih poljoprivrednih kombinata tj. tajkuna. Hvala vam.
Poštovani ministri, predsedavajuća, narodni poslanici, ne sumnjam da ću i na ovo moje izlaganje dobiti odgovor kao što sam dobio na ovaj amandman koji je za mene nemušt i nedovoljan.
Ono što bih hteo da kažem ovde pred građanima Srbije i pred narodnim poslanicima i pred ministrima koji možda ne znaju ove podatke, ali razlog pisanja amandmana je taj da su sredstva izdvojena za dijasporu i Srbije u regionu izuzetno mala. Frampantna je činjenica da se više sredstva u ovom budžetu izdvaja za opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa nego za celokupnu srpsku zajednicu, dijasporu i region.
U članu 8. razdel 3 za opštine Bujanovac, Medveđa i Preševo izdvaja se 261.000.000 dinara. Ono što građani treba da znaju da 90% tih sredstava za projekte ide pripadnicima albanskog naroda. Znači, 260.000.000 ide za albanski narod na jugu Srbije, a za celokupnu dijasporu ide 100.000.000 plus neki razdeli u drugim ministarstvima, kao što su Ministarstvo kulture i Ministarstvo prosvete.
U Upravi za dijasporu 100.000.000 koji se izdvajaju za srpske organizacije, ne izdvajaju se samo za organizaciju dijasporu Srba u regionu, 50% tih sredstava ide za organizacije koje svoje mesto prebivališta imaju u Srbiji.
U Ministarstvu kulture, gospodine ministre, za srpsku zajednicu u regionu, za informisanje se izdvaja samo 20.000.000 dinara. Vi treba da znate da danas Srbi u Tirani i u Albaniji nemaju ni pravo na obrazovanje, ni pravo na informisanje, a postavljam pitanje koliko se sredstva izdvaja za srpsku zajednicu u Albaniji? Za građane koji gledaju ovaj prenos treba da se zna da srpski mediji nemaju ni jednog dopisnika iz Albanije. Toliko o odnosu prema našoj zajednici u Albaniji.
Takođe, treba postaviti pitanje Ministarstvu prosvete zašto nisu tri plate isplaćene ljudima koji vrše dopunsku nastavu za srpsku decu u dijaspori. Znači, ove stvari koje sam izneo su činjenice, a takođe treba reći da se mnoga sredstva izdvajaju i za projekte koji krše direktno srpski identitet u Republici Srbiji, kao što je promovisanje crnogorske ideologije i dukljanske ideologije. To se finansira od strane Uprave za dijasporu i od Ministarstva prosvete da se finansira jedan udžbenik gde se finansira i promoviše montenegranska ideologija.
Tako da građani treba da znaju kakav je odnos vlasti kroz budžet prema dijaspori, Srbima u regionu i možemo slobodno reći da ovaj budžet ima smisla i ima korist samo za oligarhe koji su bliski vlasti i za evropske prijatelje naše koji će dobiti opet ogromna sredstva, umesto da ih dobiju građani Republike Srbije. Hvala vam.
Poštovana ministarka, predsedavajući, narodni poslanici, smatramo kao predlagači amandmana 34. da Savet samo stvara jednu novu vrstu birokratije u državnom aparatu…
Još jednom, poštovana ministarka, predsedavajući, narodni poslanici, smatramo da postojanje ovoga saveta je bespotrebno, zato što se stvara još jedna institucija u okviru državnog aparata, a već postoje nadležne institucije koje treba da se bave ovim problemom.
Kao otac troje dece apsolutno sam zainteresovan da se ovaj zakon u praksi primeni. Međutim, bojim se da će ovaj zakon postati samo mrtvo slovo na papiru zato što celokupni sistem vrednosti koji se promoviše u proteklih 15 godina stvara jednu atmosferu koja podstiče nasilje u porodici. Mi ćemo, nažalost, uskoro moći da se uverimo da li je ovaj zakon dao rezultate, da li se smanjio broj nasilnika i da li su ti nasilnici sprovedeni kroz zakonodavne organe, da je prema njima izvršena određena kazna. Međutim, mi do sada imamo primer da se to u praksi nije pokazalo.
Ono što bi trebalo ova Vlada da uradi, to je da se promovišu one vrednosti i one stvari koje će ljudima dati argumente zašto porodica treba da se očuva. Vi danas imate na medijima, čak i među članovima vaših poslaničkih grupa, ljude koji su učestvovali u rijaliti šouvima, gde su se promovisale te vrednosti. Zato apelujem i na Vladu i na predlagača ovog zakona da se što više novca, sredstava i energije uloži u promovisanje, kako bismo uspeli da sačuvamo porodicu. Ja bih voleo da ovaj zakon nađe primenu.
Još jednom ponavljam – ne postoji nijedan normalan porodični čovek koji bi bio protiv ovog zakona, ali, bojim se da će ovaj zakon imati samo deklarativnu svrhu, a da pravo rešenje problema neće proizvesti. Hvala vam.
Poslanička grupa Dveri smatra da sva krivična dela koja se tiču maloletnih lica treba da se još strože kažnjavaju i zato je naš amandman bio da se kazna od tri meseca do tri godine poveća na od šest meseci do pet godina. U vremenu koje je pred nama sigurno da će sve više i više biti stvari koje nam dolaze iz Evrope, gde su se oni izuzetno dobro usavršili u tim svim radnjama po pitanju nasilja nad decom. Tako da smatramo da bi povećanje kazne po ovom zakonu i po ovom amandmanu bilo neophodno.
Takođe, kao i po prethodnom predlogu amandmana smatramo da kazne trebaju da budu povećane. Mi smo po pitanju obljube nad decom već imali jedan zakon koji je donet u Skupštini 2013. godine, Marijin zakon, tako nažalost da se ova praksa u Srbiji ne u tolikoj meri, ali opet se ponavlja. Tako da bi u svakom slučaju trebalo što drastičnije kazniti ljude koji vrše polne radnje nad decom. Tako da se zalažemo da ove kazne budu još strožije.
Povreda Poslovnika 104, u kome se kaže da poslanik na uvredu ima pravo na repliku. Znači, ovde je nekoliko puta spomenuto ime šefa poslaničke grupe Dveri  Boška Obradovića, gospodine predsedavajući, i poslaničke grupe Dveri.
Trenutno nisu u sali ljudi koji su spominjali Dveri i koji su govorili da su Dveri osnovane od strane Srpske pravoslavne crkve, što je apsolutno degutantno spominjanje Srpske pravoslavne crkve u toj konstalaciji. Dveri imaju podršku Srpske pravoslavne crkve i mi smo na to ponosni.
Međutim, nije nam jasno zbog čega se te stvari dovode u pitanje…(Isključen mikrofon.)
Poštovani predlagači zakona, narodni poslanici, suština je da u ovom zakonu država izlazi iz svojih nadležnosti i da se oduzimaju neka ovlašćenja Direkciji za vodne puteve. O tome je rečeno i u analizi efekata zakona u prvom pasusu, gde se kaže da se ukida svojevrsni monopolski položaj Direkcije za vodne puteve.
Ja bih voleo da postavim pitanje – na osnovu čega se tvrdi da će privatna preduzeća bolje raditi tehničko održavanje vodnih puteva od ovog preduzeća državnog? I, na osnovu kojih pokazatelja je to izmereno i kako će se meriti efekti tog posla?
Znači, normalno je i legitimno da opozicija kritikuje određene predloge zakona, pogotovo što se ima jako loše iskustvo po pitanju privatizacije državnih preduzeća, pogotovo iz ove oblasti, o čemu je danas i ministarka govorila. Ako su nam već Kinezi uzori u mnogim stvarima, zašto se npr. ne ugledamo po pitanju funkcionisanja i rukovođenja državnih firmi kako to Kinezi rade?
Sigurno je da postoji način da se sa boljim rukovođenjem sačuvaju neke nadležnosti ovog preduzeća, a ne da se daje privatnim licima na korišćenje tržište kontrole ovih tokova i tehničke organizacije održavanja vodnih puteva.
Takođe, u članu 267. ili u članu 44. izmene zakona se kaže da će se novčanom kaznom od 150.000 dinara do dva miliona dinara kazniti privredno društvo ili drugo pravno lice, pod jedan, ako ne uređuje i ne održava plovnost. Ja bih voleo da saznam da li je neko u protekle tri godine, gospođo ministarko, od kad ste vi nadležni za ovo ministarstvo, odgovarao za stanje plovnosti Velikog bačkog kanala? Za ljude koji ne znaju, Veliki bački kanal je trenutno najveća ekološka bomba u Evropi. Dubina Velikog bačkog kanala je 30 centimetara na prostoru opštine Vrbas i kanal nije plovan na dužini od šest kilometara.
S obzirom da je u Vojvodini 960 kilometara plovnih, sam Veliki bački kanal u toj razmeri iznosi 112 kilometra plovnih tokova. Tako da, voleo bih da saznam kada će se problem Velikog bačkog kanala rešiti? Činjenica je da je taj Veliki bački kanal početkom 18. veka napravljen za osam godina. Mi danas, evo već 15 godina, ne možemo da rešimo taj problem i izazivamo ogromno razboljevanje ljudi u opštinama Kula, Vrbas i Srbobran. Tako da bih molio da se to pitanje pod hitno krene da rešava.
Takođe me interesuje i smatram da je suvišno u članu 14. ili u članu 2. izmena i dopuna zakona, da je stav 2. i stav 3. identičan i da se u stavu 3. poslovi tehničkog održavanja državnih vodnih puteva na teritoriji autonomne pokrajine. Voleo bih da znam zašto je u pitanju ova reč u jednini, zašto nisu autonomne pokrajine? Slažem se da na području Kosova nema plovnih tokova, ali me interesuje zbog čega se uopšte u zakonu stavlja pojam autonomne pokrajine u jednini, ako zakon važi za celu Republiku Srbiju?
Takođe, pošto svi danas nešto čestitaju, ja bih hteo da čestitam ljubiteljima odbojke i da čestitam članovima Skupštine Odbojkaškog Saveza Srbije što su smenili gospodina Nenada Golijana koji nije znao da li je republika Kosovo republika ili je Kosovo u sastavu Republike Srbije. Hvala vam.
Predsedavajući, poštovani narodni poslanici, poslanici Srpskog pokreta Dveri neće glasati za izbor Maje Gojković, za predsednicu Narodne skupštine, iz razloga koji su ovde već navedeni. Molim samo za strpljenje.
Pošto je meni ovo prvi put da sam član ovoga tela, pravo da vam kažem, iznenađen sam ponašanjem i predstavnika vlasti i opozicije. Mene ovo podseća na jednu pijacu, iskreno da vam kažem i nije ni čudo što su političari najomraženije zanimanje u Srbiji. Samo da vam kažem, to je stav naroda i nemojte se čuditi ako se desi da narod dođe sa motkama da nas sve istera iz Skupštine zbog ovakvog ponašanja. To je moje zapažanje vezano za ova dva dana.
Što se tiče gospođe Maje Gojković, ona ni dan danas nije objasnila, ili demantovala, svoju izjavu koju je dala za vreme kampanje. Verujem da postoji mogućnost da to bude lapsus, ali molim gospođu Maju Gojković da danas ovde, ili u nekoj svojoj izjavi, objasni šta je značilo to da će Vlada Republike Vojvodine i Vlada Republike Srbije tesno sarađivati. Pošto dolazim sa prostora Vojvodine i severne Srbije.
Iz svih razloga koji su navedeni ovde, smatramo da Maja Gojković nema politički autoritet da bude predsednik Narodne skupštine, i za tu funkciju u periodu koje će biti turbulentno ovaj dom zaslužuje mnogo jaču političku ličnost.
Takođe, smatramo da zbog tog nedostatka autoriteta, Maja Gojković neće uspeti da obuzda narodne poslanike i da neće uspeti da zavede red, kako bi ovaj dom mogao normalno da zaseda. To je moje zapažanje i zbog toga smatram da Maja Gojković ne treba da bude predsednica Narodne skupštine Republike Srbije.

Whoops, looks like something went wrong.