Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Ivan Kostić

Ivan Kostić

Srpski pokret Dveri

Govori

Samo da kažem da vi, predsedavajući… (Isključen mikrofon.)
Podneli smo amandman na član 5, jer smatramo da je rok od 30 dana previše kratak i zato predlažemo rok od 60 dana. Sprski pokret Dveri nije protiv digitalizacije i e-Agrara, ali smatramo da je ovaj ceo posao odrađen traljavo i brzinski. Tu najveću odgovornost snosi Ministarstvo poljoprivrede.

Pitao bih kolege iz Uprave za agrarna plaćanja da mi odgovore na jedno pitanje. Ako je 70.000 gazdinstava, što nije mali broj, imalo problem sa verifikacijom parcele, kada će oni dobiti novac i da li će dobiti novac i da li će uspeti da dobiju podsticaj za ovu godinu? Posao verifikacije parcela je 20 godina radila Uprava za trezor. Radila je sa originalnim ili overenim kopijama izvoda iz katastra, ugovorima o zakupu i nije mogla da unese parcele koje je već unela.

Za tih 20 godina naučila je i da upravno postupa u raznim slučajevima. Ko vama sada radi verifikaciju, ako to nisu ljudi iz Uprave za trezor, koji su odjednom prestali da rade taj posao? Imaju li ti ljudi osnovno znanje o katastru, vlasničkim listovima, plodouživanju, zakupu i overama? Ko su ljudi i koliko su obučeni koji danas posle ovakve nagle i dramatične promene odlučuju o tome da li će neko za neku parcelu dobiti podsticaj ili će gazdinstvo u najgorem slučaju staviti u pasivan status i onemogućiti da bilo gde preda svoju robu u otkup? Kao što znate, roba se ne može predati u otkup bez izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava. Koja je vaša logistika za ovako osetljiv posao? Hvala.
Srpski Pokret Dveri je podneo amandman na član 7. gde smatramo da iznos koji je predložen od deset dinara za litru mleka nije dovoljan i predlažemo da iznos premije bude 15 dinara.

Pitam sve narodne poslanike da li su čuli za porodicu Mihailović iz Savinog sela u opština Vrbas, koja je ugasila mlekaru, koja ima četvoro dece, ta porodica, maloletne, koji su imali 50 krava i koji nemaju kome da prodaju mleko zato što mlekara više neće da im otkupljuje?

Znači, ovde nije samo problem premija za mleko, nego je problem što je od 2008. godine, od SSP-a uništeno srpsko mlekarstvo.

Takođe, još jednom postavljam pitanje kolegama iz Uprave za agrarna plaćanja, pošto mi nisu odgovorili na ovo prethodno pitanje, na čemu ste vi izgradili poverenje u podršku za digitalizaciju kada ste gurnuli seljaku u ruke 700 savetodavaca i hiljadu volontera?

Inače, ministarka je rekla da 700 savetodavaca od februara rade svaki dan od ujutru do uveče. Fale vam ljudi, kolege.

Agencije koje uslužno vrše registraciju ili pojedince koji se čak i oglašavaju za te usluge, da li ste ih upozorili podatke, korisničko ime, lozinku i pin mogu imati samo oni i da su u rukama onih koji im pomažu, možda ne. Ne uperujem prst ni u koga sada. Praktično, nalaze, prevedeno na jezik, blanko papiri sa njihovim potpisom koji mogu biti upotrebljeni za sve ono što se nudi kao usluga na portalu eUprave, eZdravstveni karton, eDnevnik, osnivanje firme, podizanje kredita za firmu, stavljanje hipoteke i njemu slične stvari.

Da li ste napravili mehanizam da ne dođe do zloupotrebe ovih podataka? Hvala.
Srpski pokret Dveri je podneo amandman da se iznos od 6.000 dinara poveća na iznos od 20.000 dinara. Kakva je politika SNS po pitanju sela i po pitanju poljoprivrednih gazdinstava ja ću vam sad ovde pročitati egzaktne podatke, pa neka građani sami prosude šta se desilo u proteklih 10 godina.

Dakle, 630.000 gazdinstava je bilo 2012. godine, 470.000 gazdinstava je bilo posle Nedimovića i 270.000 digitalizovanih poljoprivrednih gazdinstava ima sada.

Ja postavljam pitanje i kolegama iz Uprave za agrarna plaćanja i ljudima koji se bave ovom tematikom – šta se desilo sa 200.000 nedigitalizovanih gazdinstava?

Još jednu stvar ću ovde postaviti pitanje, po pitanju diskriminacije određenih ljudi za digitalizaciju ili uopšte za dobijanje sredstava za podsticaje. Vi ste E-agrarom oduzeli pravo seljaku koji nema čipovanu ličnu kartu na podsticaje, već i da daje robu u otkupu. Odakle vam pravo da vršite ovakvu diskriminaciju? Ko vam je dao to pravo? Postavljam pitanje da li ljudi koji nemaju čipovanu ličnu kartu mogu da konkurišu za podsticaje? Molio bih vas da odgovorite, pošto ima dosta ljudi koji nemaju takvu ličnu kartu.

NALED koji vam je nacrtao mapu puta kroz belu knjigu broj 14. Ko je NALED da vedri i oblači u srpskoj poljoprivredi? Ko može da odlučuje da porez koji plaćaju svi seljaci sa čipovanom ličnom kartom i bez nje kroz subvencije delom vraćaju samo oni sa čipovanom ličnom kartom? Ne radi se samo o njima, nego o svim poreskim obveznicima u ovoj zemlji. Zašto se to radi, kada Zakon o ličnoj karti jasno tvrdi da su svi građani Srbije ravnopravni? Molio bih vas da mi odgovorite na ovo pitanje.
Predsedavajući, povredili ste član 104. i član 100.

Član 104 – pogrešno je protumačeno izlaganje Boška Obradovića. Vi ste, predsedavajući, uradili prethodnih dana star suprotnu od onoga što priča vaš predsednik Aleksandar Vučić.

Aleksandar Vučić je pre dva dana, nakon uzdržanog glasanja Ukrajine, rekao da će Srbija menjati koncepciju spoljne politike i da će drugačije …
Samo da vam kažem. Pogrešno ste protumačili govornika Boška Obradovića.
Može, ali ste vi član 104. prekršili.

Nema veze, da ne gubimo vreme.

Aleksandar Vučić je pre dva dana…
Aleksandar Vučić … (Isključen mikrofon.)
Povređen je član 107. Trebali ste da prekinete prethodnog govornika kada je govorio uvredljive izraze prema predstavnicima patriotske opozicije, jer upravo ti koji govore su u kontinuitetu pljačkali ovaj narod, „Poštu Srbije“ i oni nemaju pravo nikom ništa da govore.

Samo bih se vratio na ono što sam prethodni put zaustavljen da kažem, da SNS vodi politiku duplih standarda kada je Ukrajina u pitanju. Upravo je predsednik Skupštine, Vladimir Orlić, pre dva dana, sastajući se sa predsednikom Vrhovne rade, uradio upravo ono suprotno od njegovog predsednika stranke, Aleksandra Vučića, koji je rekao da će se drugačije odnositi prema onima koji ne poštuju teritorijalni integritet Republike Srbije.

Predsedavajući, sledeći put kada se srećete sa predsednikom Vrhovne rade, sa ukronacistima i fašistima, koji su pravi fašisti, naslednici ideologije Bandere, treba to da objavite na sajtu parlamenta Skupštine i da kažete šta ste mu odgovorili na to što je on stavio na svoj „Tviter“ nalog.

Hvala.
Povredili ste član 100. - predsednik Skupštine kada predsedava sednici, ako želi da učestvuje u pretresu, prepušta predsedavanje jednom od potpredsednika Narodne skupštine.

Vi ovde polemišete sa narodnim poslanikom po pitanju ko je rekao kome da je ustaša, a sećate se pre pet godina, predsedavajući, kada ste vi dobacivali poslanicima Srpskog pokreta Dveri da su ustaše? Znači, nije prvi put.
Pitanje za ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – ko je odgovoran što deca iz Vrbasa koja idu u osnovnu i srednju školu početkom aprila nisu imali grejanje nekoliko dana, a u vreme kada su bili izuzetno hladni dani?

Ko će snositi odgovornost za sklapanje izuzetno lošeg ugovora o javno-privatnom partnerstvu po pitanju grejnih usluga, a u cilju dobijanja, citiram, „ekološki čistijeg i efikasnijeg grejanja“ u vrednosti od 360 miliona dinara? Kolika je efikasnost ove transakcije videli smo početkom aprila? Dokle će javna preduzeća u lokalnim samouprava služiti za izvlačenje para i namirivanje stranačkih tajkuna i partija na vlasti?

Ovde želim da pitam – ko su ti koordinatori SNS koji naređuju opštinama šta će da se radi, koji nameštaju tendere i koji ne dozvoljavaju da se održavaju tribine, kao što se meni desilo u Vrbasu da je predsednik opštine morao da zove izvesnog Paunovića, nekad je bio Kružević, da ga pita da li narodnom poslaniku može da se da sala za dobijanje i održavanje tribine? Sa takvom demokratijom nećete daleko dogurati.

Pitanje za MUP – da li će najavljivanje specijalne jedinice policije imati ulogu da sprečava priliv migranata na jugu Republike Srbije ili je namena nešto drugo? Zašto se ne promeni kurs politike Republike Srbije prema migrantima i umesto blagog, tolerantnog odnosa krene u sprovođenje mera na zatvaranju adminstrativne linije za ljude bez dokumenata prema jugu i za zatvaranje jugoistočne granice prema Makedoniji i Bugarskoj?

Samo sa jednom odlučnom politikom moguće je u budućnosti osigurati bezbednost građana Srbije. Specijalne snage policije mogu dati doprinos ako im je namena osnivanja isključivo bezbednost građana Srbije, a pogotovo u pograničnim mestima.

Ko je odobrio učešće policija stranih država u obezbeđivanju naših granica u operativnom radu na terenu severne Srbije? Kakve nadležnosti imaju policije Nemačke, Austrije, Italije, Mađarske da učestvuju u operativnom obilasku terena? Kakve veze imaju nemački policajci i specijalci sa operativnim radom na severu Srbije? Da li je to politika ista kao što je bila i pre Drugog svetskog rata kada su sve nemačke firme služile za obaveštajne poslove u cilju pripremanja terena za početak Drugog svetskog rata?

Zašto je po nalogu MUP-a Republike Srbije posečen deo šume na severu Vojvodine, u opštini Subotica? Ministarstvo unutrašnjih poslova naložilo je da se deo šumskog pojasa u subotičkoj šumi poseče navodno zbog lakše preglednosti terena na uočavanju migranata? Ko je dao pravo MUP-u da seče šumu, jer ne treba zaboraviti da je Vojvodina najmanje pošumljeni deo Evrope i da je sada po novom planu razvoja Vojvodine potrebno još 174.000 hektara za pošumljavanje Vojvodine?

Pitanje za predsednika Republike i ministra spoljnih poslova – da li će se 27. aprila pojaviti u Njujorku na sednici Saveta bezbednosti UN gde će se govoriti o izveštaju UNMIK-a i gde će imati prilike da napokon dominiraju na Albancima po pitanju tematike vezane za Rezoluciju 1244? Da li će se pojaviti? Da li će predsednik Republike Srbije opet tražiti iznova povratak srpskih snaga bezbednosti na Kosovo i Metohiju, a na šta ima pravo na osnovu Rezolucije 1244? Rezolucija 1244 je jedini okvir gde Srbija može da ispoštuje sve obaveze u skladu sa Savetom bezbednosti UN i da zaštiti Kosovu i Metohiju u sastavu Republike Srbije. Nikakve ZSO, nikakvi francusko-nemački predlozi nisu povoljni za Republiku Srbiju i za naše ljude na severu Kosova.

Da li će tražiti povratak 200.000 raseljenih Srba sa Kosova i Metohije? To su pitanja koja su dužni naši rukovodioci da postave u UN 27. aprila i da se pojave tamo, da budu, da zaštite interese naših sunarodnika na Kosovu i Metohiji.

Pošto mi nemamo mogućnost da govorimo o francusko-nemačkom ultimatumu u Skupštini Republike Srbije, ja ovde javno pozivam sve građane Novog Sada, sve građane severne Srbije, Srema, Banata, Bačke da 22. aprila, u subotu, u 18.00 časova, dođemo svi u Novi Sad, a ispred Srpskog narodnog pozorišta, da poručimo svima koji su na vlasti da ultimatum francusko-nemački neće proći i da bilo kakvo potpisivanje ili implementacija francusko-nemačkog predloga neće proći u srpskog narodu. Hvala.
Predsedavajući, povređen je član 109.

Evo, kao što i sad čujete, narodni poslanik Šćekić konstantno vređa i dobacuje prethodnom govorniku i vi ste bili dužni da mu date opomenu.
Ono što je gospodin Obradović pričao, predsedavajući, zna ceo narod u Srbiji, da stanje u tužilaštvu ne valja već 20 godina, da niko nije odgovarao za pljačku države, za ukradene firme, za…
Vama se obraćam zato što ste trebali da opomenete narodne poslanike da ne dobacuju dok govornik i pogotovo šef poslaničke grupe priča.

Hoćemo li se jednom naučiti reda…
Opljačkana država, nije odgovorila gospođa ministarka, ali…

Whoops, looks like something went wrong.