Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Zoran Radojičić Dveri glasao

Zoran Radojičić Dveri

Srpski pokret Dveri
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao