Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Zoran Radojičić Dveri glasao

Zoran Radojičić Dveri

Srpski pokret Dveri


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao