Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Bajro Gegić glasao

Bajro Gegić

Stranka demokratske akcije

usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao