Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Bajro Gegić glasao

Bajro Gegić

Stranka demokratske akcije
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao