Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Bajro Gegić glasao

Bajro Gegić

Stranka demokratske akcijeusvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao