Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Miroslav Markićević glasao

Miroslav Markićević

Nova Srbija


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao