Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Miroslav Markićević glasao

Miroslav Markićević

Nova Srbija

usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao