Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Goran Bogdanović glasao

Goran Bogdanović

Socijaldemokratska stranka
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao