Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Goran Bogdanović glasao

Goran Bogdanović

Socijaldemokratska stranka


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao