Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Marko Đurišić glasao

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao