Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Marko Đurišić glasao

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka

usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao